1.350.000 
1.350.000 
1.790.000 
2.162.000 
1.790.000 
1.700.000 
2.314.000 
1.645.000 
1.818.000 
1.914.000 
1.758.000 
1.614.000 
1.638.000 
1.230.000 
1.128.000 
1.128.000 
2.260.000 
2.050.000 
2.000.000 
1.790.000 
1.790.000 
1.750.000 
1.390.000 
1.550.000 

Nguồn camera

Nguồn Phincom 12v-2A

35.000 

Nguồn camera

Nguồn hunkey 12v-2A

34.000 

Nguồn camera

Nguồn DVE 12V 2A

35.000 

Nguồn camera

Nguồn DVE 1A

45.000 

Nguồn camera

Nguồn Actiontec 12V-2A

38.000 

Nguồn camera

Nguồn Móc Treo 12v-2A

28.000 
260.000 
230.000 
130.000 

Nguồn Tổng

Nguồn tổng 12V-40A

450.000 

Nguồn Tổng

Nguồn tổng 12V-30A

210.000 

Nguồn Tổng

Nguồn tổng 12V-20A

185.000 

Nguồn Tổng

Nguồn tổng 12V-15A

150.000 

Nguồn Tổng

Nguồn tổng 12V-10A

110.000 
2.485.000 
1.780.000 
490.000 
380.000 
2.450.000 
1.950.000 
595.000 
495.000 

Jack tín hiệu

Jack Chuyển Đổi POE

3.500 

Jack tín hiệu

Jack BNC Lò Xo (100 bộ)

340.000 

Jack tín hiệu

Jack BNC (100 bộ)

350.000 

Jack tín hiệu

Jack DC (100 sợi)

3.100 

Jack tín hiệu

Jack DC

3.800 
220.000 
152.000 
96.000 
50.000 
40.000 
28.000 
220.000 
150.000 
2.485.000 
1.780.000 
490.000 
380.000 
2.450.000 
1.950.000 

Đối Tác