Cách Tắt Lỗi Chính Tả Trong Word

Cách Tắt Lỗi Chính Tả Trong Word

Hướng dẫn tắt kiểm tra chính tả, tắt hiện dấu gạch chân màu đỏ ngay dưới đoạn văn bản bạn gõ trong Word. Tính năng kiểm tra chính tả trong Word đôi khi cũng gây phiền phức khi đọc hay soạn thảo văn bản mặc dù khi in ra giấy hoàn toàn không có. Vậy để làm sao để tắt chức năng này. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách tắt dấu gạch chân đỏ kiểm tra chính tả trong Word.

1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở phần mềm Word trên máy tính của bạn > Chọn File.
 • Chọn Options.
 • Trong hộp công cụ Options, chọn Proofing.
 • Hãy bỏ chọn các tính năng: Check spelling as you type, Mark grammar errors as you type, Frequently confused words, Check grammar with spelling.
 • Chọn OK để hoàn tất tắt dấu gạch chân đỏ kiểm tra chính tả trong Word.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở phần mềm Word trên máy tính của bạn > Chọn File.

Mở phần mềm Word trên máy tính của bạn

Bước 2: Chọn Options.

Bước 3: Trong hộp công cụ Options, chọn Proofing, tại When correcting spelling and grammar in Word (sửa lỗi chính tả và ngữ pháp trong Word) hãy bỏ chọn các tính năng:

 • Check spelling as you type (kiểm tra lỗi chính tả khi gõ).
 • Mark grammar errors as you type (đánh dấu lỗi ngữ pháp khi gõ).
 • Frequently confused words (các từ thường bị nhầm lẫn).
 • Check grammar with spelling (kiểm tra ngữ pháp bằng chính tả).

Sau đó, chọn OK để hoàn tất tắt dấu gạch chân đỏ kiểm tra chính tả trong Word.

Bỏ chọn các tính năng: Check spelling as you type, Mark grammar errors as you type, Frequently confused words, Check grammar with spelling.

Hoặc bạn có thể bỏ chọn các mục bên dưới phần When correcting spelling and grammar in:

 • Hide spelling errors in this document only (chỉ ẩn lỗi chính tả trong tài liệu bạn đã chọn).
 • Hide grammar errors this document only (chỉ ẩn lỗi ngữ pháp trong tài liệu bạn đã chọn).

Sau đó nhấn OK để tắt tính năng kiểm tra chính tả trên Word.

Bỏ chọn các mục: Hide spelling errors in this document only , Hide grammar error bên dưới phần When correcting spelling and grammar in

Như vậy, bạn đã tắt dấu gạch chân đỏ kiểm tra chính tả trong Word thành công.