Cách Tính Ngày Trong Excel

Cách Tính Ngày Trong Excel

Cách tính khoảng cách ngày trong Excel không khó nếu bạn biết cách dùng hàm DAYS. Dưới đây là những điều bạn cần biết về hàm DAYS và cách tính số ngày giữa 2 mốc thời gian.

Microsoft Excel là phần mềm bảng tính được ưa chuộng nhất hiện nay. Dù hiện đã có nhiều ứng dụng với chức năng tương tự, thậm chí không cần phải cài đặt như Google Sheets, Excel vẫn giữ vững vị trí số 1 trong lĩnh vực phần mềm bảng tính nhờ bộ tính năng tuyệt vời.

Với Excel, bạn có thể nhập và sắp xếp hàng loạt dữ liệu lớn, định dạng văn bản, thậm chí dùng hàm tính toán số liệu dễ dàng. Đúng vậy, các hàm trong Excel là một trong số nhân tố khiến phần mềm này được tin dùng suốt nhiều năm liền. Nó giúp người dùng xử lý thông tin nhanh hơn.

Excel có rất nhiều hàm. Ở bài viết này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về hàm DAYS để tính số ngày trong khoảng thời gian nhất định nhé!

Hàm DAYS trong Microsoft Excel là gì?

Hàm DAYS trong Excel là hàm ngày/tháng, được dùng để tính toán số ngày giữa hai ngày tháng. Hàm DAYS lần đầu tiên được giới thiệu trong MS Excel 2013. Mục đích của nó là cung cấp số ngày giữa hai ngày tháng.

  • Cách tách cột ngày, tháng, năm làm 3 cột khác nhau trên Excel
  • Hướng dẫn cách chèn ngày hiện tại trong Excel
  • Cách tính số ngày trong Excel
  • Cách tính tuổi trong Excel

Hướng dẫn dùng hàm DAYS trong Excel

Hàm DAYS trong Excel có cú pháp sử dụng = DAYS(end_date, start_date).

Trong đó:

  • end_date: ngày kết thúc muốn xác định số ngày, là tham số bắt buộc.
  • start_date: ngày đầu tiên muốn xác định số ngày, là tham số bắt buộc.

Lưu ý khi dùng hàm DAYS:

  • Nếu end_date và start_date đều có dạng số thì hàm dùng EndDate – StartDate để tính số ngày giữa 2 ngày này.
  • Nếu 1 trong 2 giá trị end_date và start_date ở dạng văn bản thì hàm tự động chuyển sang định dạng ngày bằng cách sử dụng hàm DATEVALUE(date_text) rồi tính toán.
  • Nếu end_date và start_date nằm ngoài phạm vi của những ngày hợp lệ thì hàm trả về giá trị lỗi #NUM!.
  • Nếu đối số dạng văn bản mà không thể chuyển sang định dạng ngày hợp lệ thì hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!.

Ví dụ 1: Tính khoảng cách thời gian

Chúng ta có bảng thời gian dưới đây với những mốc thời gian và định dạng khác nhau.

Tại ô đầu tiên nhập kết quả tính khoảng cách thời gian, chúng ta nhập công thức =DAYS(B12,A12) và nhấn Enter.

Nhập công thức hàm DAYS

Kết quả chúng ta được khoảng cách thời gian giữa 2 mốc thời gian khác nhau. Bạn kéo ô kết quả đầu tiên xuống những ô còn lại của bảng.

Kết quả khoảng cách thời gian

Ví dụ 2: Tính số năm công tác của nhân viên

Để tính số năm công tác cho nhân viên thì người dùng phải sử dụng hàm DAYS để tính thời gian làm việc rồi chia cho 365 để ra được số năm công tác.

Tính số năm công tác

Bước 1:

Tại ô tính năm công tác đầu tiên, chúng ta nhập công thức tính =DAYS(E2,D2)/365 và nhấn Enter.

Công thức tính thâm niên

Bước 2:

Khi hiển thị kết quả đầu tiên bạn, kéo xuống những ô còn lại.

Hiện kết quả tính số năm công tác

Lưu ý nếu kết quả không hiển thị ra số năm thì bạn nhấn chuột phải chọn Format Cells. Sau đó chúng ta chọn định dạng Number. Nếu kết quả hiển thị số thập phân thì bỏ tích tại Use 1000 Separator rồi nhập số 0 tại Decimal palces để hiện giá trị số nguyên cho số năm.

Chỉnh định dạng

Trong trường hợp có người chưa nghỉ hưu thì chúng ta phải nhập công thức khác để tính ra được số năm công tác cho tới thời gian hiện tại nhập số liệu.

Tính số năm người chưa nghỉ hưu

Tại ô nhập kết quả chúng ta nhập công thức =DAYS(TODAY(),D8)/365 và nhấn Enter. Trong đó ô D8 sẽ là mốc thời gian bắt đầu tính thâm niên công tác cho tới năm hiện tại.

Công thức tính năm người chưa nghỉ hưu

Kết quả hiển thị và tính được số năm công tác cho tới năm hiện tại. Bạn kéo xuống ô còn lại để hiện kết quả.

Số năm công tác của người chưa nghỉ hưu

Trên đây là một số ví dụ cho hàm DAYS trong Excel. Thường thì hàm DAYS sẽ được kết hợp với những hàm khác như hàm TODAY chẳng hạn để tính toán khoảng thời gian nào đó.

Chúc các bạn thực hiện thành công!