Giới Thiệu về Hàm Đếm Dữ Liệu Trùng trong Excel

Giới Thiệu về Hàm Đếm Dữ Liệu Trùng trong Excel
Giới Thiệu về Hàm Đếm Dữ Liệu Trùng trong Excel
Video đếm dữ liệu trùng trong excel

Cách dùng hàm đếm các giá trị giống nhau trong Excel

Khi làm việc với dữ liệu trong Excel, chúng ta thường gặp phải các giá trị trùng lặp trong bảng tính. Để loại bỏ các giá trị lặp lại và chỉ hiển thị chúng một lần trong bảng, chúng ta có thể sử dụng hàm đếm dữ liệu trùng trong Excel, hay còn gọi là Countif. Hàm này giúp chúng ta lọc các giá trị lặp lại và đếm chúng dựa trên điều kiện chỉ định. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng hàm đếm dữ liệu trùng trong Excel.

Hàm Đếm Dữ Liệu Trùng trong Excel

Hàm đếm dữ liệu trùng trong Excel, còn được gọi là Countif, là một trong nhóm các hàm thống kê trong Excel. Hàm này được sử dụng để đếm số ô trong bảng tính dựa trên điều kiện chỉ định.

Công thức của hàm đếm dữ liệu trùng là: =COUNTIF(phạm vi; điều kiện)

Công thức hàm đếm dữ liệu trùng trong Excel

Trong đó:

  • phạm vi là phạm vi các ô mà bạn muốn đếm.
  • điều kiện là điều kiện mà các ô trong phạm vi phải thỏa mãn để được đếm.

Ví dụ:

  • Để đếm số ô chứa giá trị “Tùng” trong phạm vi từ ô A2 đến A5, bạn có thể sử dụng công thức =Countif(A2:A5, "Tùng").

  • Để đếm giá trị trong ô A2 và giá trị trong ô A3 và cộng chúng lại với nhau, bạn có thể sử dụng công thức =Countif(A2:A5, A2) + Countif(A2:A5, A3). Chú ý rằng, công thức này chỉ áp dụng khi hai giá trị này là độc lập và nằm trong cùng phạm vi.

Ví dụ hàm đếm dữ liệu trùng trong Excel

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm đếm dữ liệu trùng trong Excel, hãy xem qua các ví dụ dưới đây:

Ví dụ 1: Đếm số lượng tên hàng “Dưa hấu” trong bảng

Công thức để đếm là: =COUNTIF(B2:B8, "Dưa hấu")

Tìm kiếm số lượng tên hàng Dưa hấu

Kết quả sẽ đếm được 2 giá trị có tên là “Dưa hấu”.

Ví dụ 2: Đếm số lượng mặt hàng có khối lượng lớn hơn 6 kg

Công thức để đếm là: =COUNTIF(C2:C8, ">6")

Đếm số lượng mặt hàng lớn hơn 6 kg

Kết quả sẽ đếm được 3 mặt hàng có khối lượng lớn hơn 6 kg.

Ngoài ra, còn có các trường hợp sau:

Ví dụ 3: Đếm số lượng hàng không phải là “Dưa hấu”

Công thức để đếm là: =COUNTIF(B2:B8, "<>Dưa hấu")

Tìm số lượng hàng không phải là Dưa hấu

Kết quả sẽ đếm được 5 mặt hàng không phải là “Dưa hấu”.

Ví dụ 4: Tìm kiếm đơn hàng có tên Sầu riêng sử dụng ký tự thay thế

Để đếm mặt hàng bằng cách sử dụng ký tự thay thế, bạn có thể điền chữ cái đầu của tên mặt hàng và theo sau đó là ký tự hoa *. Cách này chỉ áp dụng khi các mặt hàng có chữ cái đầu khác nhau.

Công thức để đếm là: =COUNTIF(B2:B8, "S*")

Tìm kiếm đơn hàng có tên Sầu riêng sử dụng ký tự thay thế

Và đây là kết quả:

Ví dụ 5: Tìm kiếm mặt hàng có tên khác ô B3

Để tìm những mặt hàng có tên khác ô B3 là Xoài, bạn có thể sử dụng ký tự <>& trước ô tham chiếu, với cú pháp hàm =COUNTIF(B2:B8, "<>"&B3).

Tìm kiếm mặt hàng có tên khác ô B3

Kết quả sẽ là số mặt hàng chính xác là 6.

Trên đây là toàn bộ hiểu biết về hàm đếm các giá trị giống nhau trong Excel và hướng dẫn sử dụng chi tiết. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn. Đừng quên theo dõi Dịch vụ lắp đặt sửa chữa 24h – service24h để cập nhật thêm nhiều thủ thuật hữu ích nhé!