Hàm Lấy Ký Tự Có điều Kiện Trong Excel

Hàm Lấy Ký Tự Có điều Kiện Trong Excel

Trong quá trình thao tác xử lý văn bản trên Microsoft Excel, có những đoạn văn bản mà bạn cần lấy kí tự ở đầu, kí tự ở giữa hay kí tự ở cuối thì các LEN, MID, SEARCH, LEFT, RIGHT thường được sử dụng phổ biến . Tuy nhiên làm cách nào để có thể phối hợp cá hàm này lại và sử dụng một cách tối ưu? Trong bài viết dưới đây, Đào tạo tin học sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các hàm lấy ký tự trong Excel để lấy ký tự theo mong muốn và yêu cầu.

Hàm lấy ký tự trong Excel ở đầu văn bản

Hàm LEFT trong Excel lấy ký tự ở đầu văn bản

– Ví dụ 1: Để lấy được ký tự ở đầu văn bản trong ô Excel, bạn có thể thực hiện bằng hàm LEFT để lấy ký tự này từ đoạn văn bạn. Trong ví dụ như hình ảnh bên dưới, để lấy 2 kí tự đầu của dãy các chuỗi văn bản bạn có thể sử dụng hàm LEFT bàng cách nhập công thức hàm lấy ký tự trong Excel tại ô: =LEFT(B2,2)

hàm lấy ký tự trong excel

Kết hợp hàm LEN, SEARCH, LEFT trong Excel lấy ký tự đầu văn bản

– Ví dụ 2: Sau đây là ví dụ kết hợp hàm LEN, SEARCH và hàm LEFT để lấy kí tự bên trái của đoạn văn bản. Để lấy ký tự tên sản phẩm của chuỗi văn bản gồm Tên sản phẩm + Ngày tháng năm nhập sản phẩm + Nội dung. Làm cách nào để bạn có thể lấy được các tên sản phẩm ra khỏi chuỗi văn bản khi không xác định trước được số ký tự bên trái cần lấy.

– Đầu tiên, bạn dùng hàm SEARCH để tìm vị trí bắt đầu cần bỏ ký tự

hàm lấy ký tự trong excel – Bước 2: Bạn dùng hàm LEFT trong excel để lấy các kí tự Tên sản phẩm ở đầu văn bản. Tại ô bạn nhập công thức hàm LEFT như sau: =LEFT(B2,C2-1)

hàm lấy ký tự trong excel (1)

Hàm lấy ký tự trong Excel ở giữa văn bản

Để lấy kí tự ở giữa ra khỏi chuỗi chuỗi văn bản, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến hàm MID trong excel. Tuy nhiên, hàm này chỉ là hàm để bạn xác định được các ký tự ở giữa bắt đầu từ số kí tự thứ mấy trong chuỗi văn bản. Để loại bỏ được ký tự ở giữa ra khỏi chuỗi văn bản, bạn cần thực hiện các bước sau đây.

Trong ví dụ bên dưới đây sẽ yêu cầu các bạn cần tách ngày tháng năm sản phẩm ra chuỗi văn bản gồm Tên sản phẩm + ngày tháng năm nhập sản phẩm + nội dung.

– Đầu tiên, bạn xác định đoạn text ở giữa cần bỏ kí tự là gồm 8 ký tự gồm ngày tháng năm. Tại ô hàm SEARCH để tìm vị trí bắt đầu, bạn nhập công thức hàm =SEARCH(“2021”,B2)

hàm lấy ký tự trong excel (3)

Tìm vị trí kết thúc với hàm SEARCH như sau =SEARCH(“2021”,B2).

hàm lấy ký tự trong excel (2)

– Bước 2: Xác định ký từ đầu tiên cần lấy từ bên trái đến là SEARCH(“2021”,B2) và ký tự ở phần bên phải từ ký tự đầu tiên SEARCH(“2021”,B2)+8-1. Xác định phần ký tự cần bỏ đi là 8 ký tự gồm ngày tháng năm nhập sản phẩm.Cuối cùng, bạn nhập công thức hàm LEFT để thực hiện tách ký tự ở giữa ra khỏi chuỗi văn bản.

hàm lấy ký tự trong excel (4)

Vậy là bạn đã tách được các ký tự ở giữa ra khỏi chuỗi văn bản rồi.

Nếu không chèn thêm các cột để sử dụng hàm SEARCH, bạn cũng có thể sử dụng công thức lồng ghép như hình ảnh bên dưới nhé!

hàm lấy ký tự trong excel (5)

Hàm lấy ký tự trong Excel ở cuối văn bản

– Ví dụ: Để loại bỏ các ký tự trước dấu chấm để xem các đuôi tên miền website. Tuy nhiên, phần lý tự trước dâu chấm không có một con số cố định ký tự, vậy làm cách nào để bạn có thể loại các ký tự trước dấu chấm một cách nhanh chóng mà không mất thời gian làm nhiều lần? Gợi ý là bạn có thể sử dụng kết hợp hàm SEARCH và hàm RIGHT với các bước thực hiện đơn giản như sau:

– Đầu tiên, bạn dùng hàm SEARCH trong Excel để tìm kiếm dấu chấm trong chuỗi văn bản.

Bạn chèn thêm một cột hàm SEARCH trong Excel và nhập công thức vào ô: =SEARCH(“.”,B2) để tìm dấu chấm trong chuỗi văn bản của các ô. Vì đây là text nên điều kiện cần được đặt trong dấu ngoặc kép. Kết quả trả về của hàm SEARCH là số vị trí của dấu chấm xuất hiện trong chuỗi văn bản tại ô B2.

hàm lấy ký tự trong excel

– Bước 2: Bạn sử dụng hàm RIGHT để lấy số ký tự sau dấu chấm bằng cách tổng số ký tự của chuỗi text trừ đi cho tổng số ký tự trước dấu chấm.

Sau đó bạn tiếp tục chèn thêm một cột hàm RIGHT để lấy ký tự sau dấu chấm bằng cách nhập công thức: =RIGHT(B2,LEN(B2)-C2. Ở bước này hàm LEN dùng để xác định tổng số ký tự trong chuỗi văn bản ô B2. LEN(B2)-C2 là số ký tự ở bên phải còn lại chuỗi văn bản ô B2 sau khi trừ đi. Kết quả cuối cùng công thức hàm RIGHT trong excel – hàm lấy ký tự trong Excel sẽ hiển thị số ký tự cần lấy.

hàm lấy ký tự trong excel

>> Xem thêm Hướng dẫn sử dụng hàm RIGHT và RIGHTB trong Excel

Hy vọng với bài viết này từ Đào tạo tin học sẽ giúp bạn biết cách sử dụng hàm lấy ký tự trong excel, ứng dụng vào công việc và học tập một cách hiệu quả nhé. Nếu trong quá trình thực hiện, các bạn có gặp bất cứ khó khăn nào có thể để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ hướng dẫn. Bên cạnh đó để không bỏ lỡ những mẹo hay trong tin học văn phòng, bạn có thể theo dõi các trang mạng xã hội của Đào tạo tin học ngay nhé!

Chúc các bạn áp dụng thành công!