Hướng Dẫn Cài Đặt Gửi Email Khi Có Báo Động Trên Đầu Ghi Camera Hikvision

Hướng Dẫn Cài Đặt Gửi Email Khi Có Báo Động Trên Đầu Ghi Camera Hikvision
Hướng Dẫn Cài Đặt Gửi Email Khi Có Báo Động Trên Đầu Ghi Camera Hikvision
Video Hướng dẫn cài đặt gửi email khi có báo động trên đâu ghi camera hikvision

Bạn đang sử dụng hệ thống camera Hikvision và muốn nhận thông tin cảnh báo camera khi bạn không có điện thoại nhưng vẫn muốn biết tình hình? Vậy thì bạn có thể cấu hình gửi cảnh báo qua email trên đầu ghi camera Hikvision.

Hướng Dẫn Cài đặt Gửi Email Khi Có Báo động Trên đâu Ghi Camera Hikvision

Đăng Nhập Vào Đầu Ghi

Đầu tiên, bạn cần nhập địa chỉ IP của thiết bị vào trình duyệt (Chrome, IE, Firefox, Safari…) và đăng nhập vào đầu ghi. Sau đó, hãy điều hướng đến tab Configuration ở trên cùng của trang.

Đăng nhập vào đầu ghi

Thiết Lập Thông Báo Email iVMS 4200

Trước khi gửi email, bạn cần thiết lập dịch vụ iVMS-4200 SMTP (Giao thức chuyển thư đơn giản) để xác thực. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng tài khoản Gmail yêu cầu SSL xác thực được mã hóa.

Cấu hình thông số Gmail

Cấu Hình Thông Số Gmail

Tiếp theo, bạn hãy điều hướng tới Configuration → Network → Advanced Settings → Email. Bạn cần cấu hình đúng các thông số sau:

 • Sender: Tên người gửi.
 • Sender’s Address: Thư của người gửi.
 • SMTP: Địa chỉ SMTP của mail (nếu dùng Gmail, SMTP là smtp.gmail.com).
 • SMTP Port: Cổng của địa chỉ SMTP (SMTP port Gmail là 465).
 • Enable SSL: Bật mã hoá dữ liệu.
 • Attached Image: Đính kèm hình ảnh.
 • Interval: Số hình ảnh muốn đính kèm.
 • Authentication: Bảo mật 2 lớp.
 • User Name: Điền Gmail của người gửi.
 • Password: Điền pass Gmail của người gửi.
 • Confirm: Nhập lại pass Gmail của người gửi.
 • Địa chỉ Gmail nhận: Có thể điền tối đa 3 địa chỉ nhận.

Cấu hình thông số Gmail

Bật Chế Độ Kém An Toàn

Kết nối vào Gmail gởi và truy cập vào liên kết https://myaccount.google.com/lesssecureapps để bật chế độ kém an toàn.

Bật chế độ kém an toàn

Chúc bạn thành công!

Nhấn vào Dịch vụ lắp đặt sửa chữa 24h – service24h để xem chi tiết và nhận báo giá.