Hướng dẫn sử dụng hệ thống kiểm soát cửa ra vào

Hướng dẫn sử dụng hệ thống kiểm soát cửa ra vào

Bạn đã lắp đặt hệ thống kiểm soát cửa nhưng không biết cách sử dụng? Đừng lo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hệ thống kiểm soát cửa ra vào.

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào do công ty Cộng Lực cung cấp và lắp đặt.

1. Đăng ký vân tay, mật mã hoặc thẻ cho nhân viên trên đầu đọc

 • Đăng ký vân tay cho nhân viên: Menu ( Ấn và giữ phím M/ok )→ Quản lý nhân viên → ok → Nhân viên mới → ok → Cửa sổ “Nhân viên mới “
 • Trong cửa sổ “ Nhân viên mới ”:
  • Chọn số ID
  • Chọn “ Đăng ký vân tay ” hoặc “ Đăng ký mật mã ” hoặc “ Đăng ký thẻ ”
  • Mục Quản lý mặc định để “ Nhân viên ”
   → ok
   → Nhập 3 lần vân tay cần đăng ký → ok để ghi lại. Nếu đăng ký tiếp vân tay dự phòng thì bấm “ ok ”, nếu không thì bấm “ESC” → máy hỏi “ có lưu thay đổi? ”, chọn OK để lưu lại.

2. Đăng ký vân tay dự phòng (đăng ký thêm vân tay cho 1 người)

 • Menu → ( Ấn và giữ phím M/ok ) → Quản lý nhân viên → ok → Quản lý → ok → chọn Số ID hoặc tên nhân viên cần đăng ký thêm vân tay → ok → chọn “Sửa” → Chọn “Đăng ký vân tay” → ok → Nhập 3 lần vân tay cần đăng ký dự phòng → ok để tiếp tục đăng ký vân tay khác. Chọn ESC → OK để lưu lại.
 • Lưu ý: Thay đổi các tuỳ chọn bằng các phím chức năng di chuyển.

3. Thêm mật mã, thẻ cho nhân viên trên đầu đọc sau khi đã đăng ký vân tay

 • Menu (Ấn và giữ phím M/ok ) → Quản lý nhân viên → ok → Quản lý → ok → chọn số ID hoặc tên nhân viên cần thay đổi mật mã → ok → chọn “Sửa” → ok → chọn “Đăng ký mật mã” hoặc “ Đăng ký thẻ ” → ok → Nhập mật mã (hoặc quẹt thẻ 1 lần) → Nhận lại mật mã → chọn “Đồng ý (M/ok)” → ok để ghi lại. Chọn “Đồng ý (M/ok) → ok để lưu lại.

4. Thay đổi mật mã hoặc thẻ cho nhân viên trên đầu đọc

 • Menu (Ấn và giữ phím M/ok ) → Quản lý nhân viên → ok → Quản lý → ok → chọn số ID hoặc tên nhân viên cần thay đổi mật mã → ok → chọn “Sửa” → ok → chọn “Đổi mật mã” hoặc “Đổi thẻ” → ok → Nhập mật mã cần thay đổi (hoặc quẹt thẻ mới 1 lần) → Nhận lại mật mã cần thay đổi → chọn “Đồng ý (M/ok)” → ok để ghi lại. Chọn “Đồng ý (M/ok) → ok để lưu lại.

5. Đăng ký vân tay quản trị

 • Thao tác tương tự như trên, tuy nhiên, phần Quản lý không lựa chọn “Nhân viên” mà lựa chọn “Quản lý”

6. Xóa nhân viên trên đầu đọc

 • Menu (Ấn và giữ phím M/ok ) → Quản lý nhân viên → ok → Quản lý → ok → chọn số ID hoặc tên nhân viên cần sửa đổi xoá bỏ → ok → chọn “Xoá nhân viên” → ok → Trên cửa sổ mới chọn “Xoá nhân viên” → ok → Máy hỏi “xóa nhân viên không? ” → ok để xác nhận.

7. Thay đổi địa chỉ IP thiết bị

 • Menu (Ấn và giữ phím M/ok ) → “Kết nối” → ok → “Mạng” → ok và chọn địa chỉ mạng phù hợp.

Sơ đồ lắp đặt kiểm soát cửa ra vào

Sơ đồ lắp đặt kiểm soát cửa ra vào.

Hy vọng với hướng dẫn này, bạn sẽ có thể sử dụng hiệu quả hệ thống kiểm soát cửa ra vào. Chúc bạn thành công!

Dịch vụ lắp đặt sửa chữa 24h – service24h