Lỗi Corrupt Header Is Found

Lỗi Corrupt Header Is Found
Lỗi Corrupt Header Is Found
Video lỗi corrupt header is found

Sẽ thật là không vui! Nếu như khi giải nén file mà chúng ta lại nhận được thông báo lỗi “The file is corrupt” tương tự như hình dưới.

Lỗi Corrupt trong Winrar

Thông thường khi gặp lỗi Corrupt này. Không ít bạn sẽ xóa file hoặc tải lại file đó. Với hướng dẫn này. Alldcm.com hi vọng bạn không phải xóa bỏ đi hay tìm kiếm file để tải về lại. Ý tưởng của bài viết này là sử dụng tính năng sửa lỗi file nén “Repair archive” có sẵn trong phần mềm Winrar.

Để sử dụng tính năng Repair archive này. Các bạn chỉ cần mở file nén bị lỗi lên với phần mềm Winrar. Trên giao diện chính của Winrar chúng ta chọn menu Tools > Repair archive. (Phím tắt Alt + R)

Chức năng Repair archive trong Winrar.

Lúc này một cửa sổ nhỏ xuất hiện cho phép bạn chọn đuôi file và nơi lưu file sau khi sửa lỗi. Để chọn nơi lưu, các bạn nhấn Browse và duyệt đến thư mục hay ổ đĩa cần lưu file > OK. Quay lại cửa sổ nhấn OK để bắt đầu quá trình sửa lỗi. (Hình)

Chọn nơi lưu và đuôi file sau khi sửa lỗi.

Quá trình sửa lỗi nhanh hay chậm tùy thuộc vào số lượng file lỗi có trong file nén nhiều hay ít, và kích cỡ file lớn hay nhỏ. Khi quá trình sửa lỗi hoàn tất Winrar sẽ hiển thị chữ Done. Như hình dưới.

Quá trình sửa lỗi hoàn tất

Lúc này bạn chỉ cần nhấn Close để tắt cửa sổ này đi. Tắt luôn phần mềm winrar đi. Tiếp theo! Mở thư mục hoặc ổ đĩa nơi chọn lưu file sửa lỗi lúc nãy. Bạn sẽ thấy một file giống hệt file gốc với tiền tố fixed hay rebuilt phía trước tên file. Bây giờ bạn có thể tiến hành giải nén file vừa sửa lỗi xem còn báo lỗi corrupt nữa không nhé!

File sau khi sửa lỗi với tiền tố rebuilt

Lưu ý: Alldcm.com khuyên các bạn là khi nén file với winrar nên chọn mục “Add recovery record”. Vì nếu lỡ file bị corrupt thì khả năng phục hồi lại file sẽ tăng lên. Để làm được điều này thì khi tiến hành nén file, bạn đánh dấu như hình.

Chọn tính năng Add recovery record khi nén file với phần mềm Winrar.

Kế tiếp! Chuyển sang thẻ (tab) Advanced. Mục Recover record mặc định là 3%. Chúng ta nên đặt cao hơn mức này 1 ít. Ví dụ bằng 10% chẳng hạn!.