Picotech: Làm việc với tín hiệu Logic và Oscilloscope

Picotech

Mixed Signal Oscilloscope / Logic Analyzer

Làm việc với tín hiệu Logic và Oscilloscope

Các dòng sản phẩm PicoScope 2000 Series bao gồm các mô hình tín hiệu logic trộn, với 16 đầu vào kỹ thuật số cho phép bạn xem đồng thời tín hiệu số và tín hiệu tương tự.

Các đầu vào kỹ thuật số có thể được hiển thị cá nhân hoặc theo nhóm với các giá trị nhị phân, thập phân hoặc thập lục phân hiển thị theo kiểu hiển thị bus. Mỗi cổng đầu vào 8 bit có thể xác định một ngưỡng logic riêng từ -5V đến +5V. Triggers kỹ thuật số có thể được kích hoạt bằng bất kỳ mẫu bit nào kết hợp với một chuyển đổi tùy chọn trên bất kỳ đầu vào nào. Triggers logic nâng cao có thể được đặt trên các kênh đầu vào tương tự hoặc kỹ thuật số, hoặc cả hai để kích hoạt phức tạp hơn.

Các đầu vào kỹ thuật số mang lại sức mạnh bổ sung cho các tùy chọn giải mã chuỗi. Bạn có thể giải mã dữ liệu chuỗi trên tất cả các kênh tương tự và kỹ thuật số cùng một lúc, mang lại cho bạn lên tới 18 kênh dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể giải mã cùng một lúc nhiều tín hiệu SPI, I²C, CAN bus, LIN bus và FlexRay!

App note: Debugging an I²C Bus with a PicoScope Mixed-Signal Oscilloscope

Các tính năng chính

 • Điều khiển kênh: Điều khiển kênh được sử dụng để quản lý loại đầu dò, gán tên kênh, đặt tỷ lệ thu phóng dọc, kết nối đầu vào và các thông số xử lý tín hiệu khác trước khi thực hiện các đo lường trên thiết bị kiểm tra (DUT).
 • **Phân tích chuỗi: Phân tích chuỗi PicoScope có thể giải mã hơn 30 giao thức, bao gồm I2C, SPI, UART / RS-232 và tiêu chuẩn CAN cho các ứng dụng ô tô và hệ thống nhúng. Các gói tin được hiển thị dưới dạng đồ thị hiện thị dữ liệu đã được giải mã (dưới dạng hệ thống nhị phân, thập phân, hoặc ASCII) theo định dạng thời gian bus dưới dạng sóng, dưới sóng mẫu trên cùng một trục thời gian chung, với các khung lỗi được đánh dấu màu đỏ. Các khung này có thể được phóng to để điều tra các đặc tính sóng mẫu chi tiết. Gói tin cũng có thể được hiển thị dưới dạng bảng liệt kê các khung đã được giải mã, bao gồm dữ liệu và tất cả các cờ và định danh.
 • Các loại kích hoạt: Các loại kích hoạt bao gồm kích hoạt viền cơ bản và một số loại kích hoạt nâng cao khác cho phép bắt các tín hiệu phức tạp. Điều này làm cho chúng rất lý tưởng để khắc phục sự cố mạch với các lỗi như nhấp nháy, vi phạm thời gian, mất sóng và các vấn đề về tính toàn vẹn tín hiệu khác trong mạch tương tự và kỹ thuật số. Ví dụ, sử dụng kích hoạt độ rộng xung, rất dễ dàng để phát hiện xung hẹp hơn nên có. Kích hoạt Runt có thể được sử dụng để cô lập các xung có chiều cao dưới hoặc vượt quá kết quả từ việc vi phạm thiết lập và giữ trong thiết kế mạch kỹ thuật số.
 • Điều khiển cơ sở thời gian: Điều khiển cơ sở thời gian được sử dụng để đặt thời gian thu của một mục đích sử dụng bằng cách sử dụng điều khiển giây / phân đoạn. Các điều khiển lấy mẫu cung cấp sự lựa chọn của các chế độ hoạt động của cơ sở thời gian: Ưu tiên bộ nhớ bộ đệm điểu chỉnh tốc độ lấy mẫu để duy trì độ sâu bộ nhớ bắt. Ưu tiên tốc độ lấy mẫu điều chỉnh độ sâu bộ nhớ để duy trì tốc độ lấy mẫu cố định.
 • Điều khiển kênh số: Điều khiển kênh số, trên các mô hình MSO, hiển thị một tín hiệu số dưới dạng cao logic hoặc thấp logic, tùy thuộc vào xem xét điện áp trên kênh đó có ở trên hay dưới ngưỡng đã đặt. Các kênh số được hiển thị cá nhân hoặc có thể được nhóm lại trong một hiển thị bus, tất cả đồng thời tương quan với các kênh tương tự xung quanh cùng điểm kích hoạt. Giá trị bus có thể được hiển thị dưới dạng hệ thập lục phân, nhị phân, thập phân hoặc mức cho kiểm tra DAC.
 • Công cụ Toolpark: Toolpark chứa các chức năng phụ như Đo, Kênh toán học, Giải mã chuỗi, Ruler, Kiểm tra mặt nạ và Hành động và những thứ khác, chỉ cách một chạm và có thể được yêu thích để tạo ra giao diện người dùng tùy chỉnh phù hợp với sở thích và mô hình làm việc của người dùng.
 • Kênh toán học: PicoScopes cung cấp các chức năng toán học nâng cao: nhân, chia và tích phân cũng như các chức năng cơ bản như cộng và trừ. Nhân có thể được sử dụng để tính toán công suất từ các dạng sóng V & I, và tích phân bằng cách tích phân sóng công suất.

USB oscilloscopes & mixed signal oscilloscopes

 1. Điều khiển kênh: Điều khiển kênh được sử dụng để quản lý loại đầu dò, gán tên kênh, đặt tỷ lệ thu phóng dọc, kết nối đầu vào và các thông số xử lý tín hiệu khác trước khi thực hiện các đo lường trên thiết bị kiểm tra (DUT).
 2. Phân tích chuỗi: Phân tích chuỗi PicoScope có thể giải mã hơn 30 giao thức, bao gồm I2C, SPI, UART / RS-232 và tiêu chuẩn CAN cho các ứng dụng ô tô và hệ thống nhúng. Các gói tin được hiển thị dưới dạng đồ thị hiện thị dữ liệu đã được giải mã (dưới dạng hệ thống nhị phân, thập phân, hoặc ASCII) theo định dạng thời gian bus dưới dạng sóng, dưới sóng mẫu trên cùng một trục thời gian chung, với các khung lỗi được đánh dấu màu đỏ. Các khung này có thể được phóng to để điều tra các đặc tính sóng mẫu chi tiết. Gói tin cũng có thể được hiển thị dưới dạng bảng liệt kê các khung đã được giải mã, bao gồm dữ liệu và tất cả các cờ và định danh.
 3. Các loại kích hoạt: Các loại kích hoạt bao gồm kích hoạt viền cơ bản và một số loại kích hoạt nâng cao khác cho phép bắt các tín hiệu phức tạp. Điều này làm cho chúng rất lý tưởng để khắc phục sự cố mạch với các lỗi như nhấp nháy, vi phạm thời gian, mất sóng và các vấn đề về tính toàn vẹn tín hiệu khác trong mạch tương tự và kỹ thuật số. Ví dụ, sử dụng kích hoạt độ rộng xung, rất dễ dàng để phát hiện xung hẹp hơn nên có. Kích hoạt Runt có thể được sử dụng để cô lập các xung có chiều cao dưới hoặc vượt quá kết quả từ việc vi phạm thiết lập và giữ trong thiết kế mạch kỹ thuật số.
 4. Điều khiển cơ sở thời gian: Điều khiển cơ sở thời gian được sử dụng để đặt thời gian thu của một mục đích sử dụng bằng cách sử dụng điều khiển giây / phân đoạn. Các điều khiển lấy mẫu cung cấp sự lựa chọn của các chế độ hoạt động của cơ sở thời gian: Ưu tiên bộ nhớ bộ đệm điều chỉnh tốc độ lấy mẫu để duy trì độ sâu bộ nhớ bắt. Ưu tiên tốc độ lấy mẫu điều chỉnh độ sâu bộ nhớ để duy trì tốc độ lấy mẫu cố định.
 5. Điều khiển kênh số: Điều khiển kênh số, trên các mô hình MSO, hiển thị một tín hiệu số dưới dạng cao logic hoặc thấp logic, tùy thuộc vào xem xét điện áp trên kênh đó có ở trên hay dưới ngưỡng đã đặt. Các kênh số được hiển thị cá nhân hoặc có thể được nhóm lại trong một hiển thị bus, tất cả đồng thời tương quan với các kênh tương tự xung quanh cùng điểm kích hoạt. Giá trị bus có thể được hiển thị dưới dạng hệ thập lục phân, nhị phân, thập phân hoặc mức cho kiểm tra DAC.
 6. Công cụ Toolpark: Toolpark chứa các chức năng phụ như Đo, Kênh toán học, Giải mã chuỗi, Ruler, Kiểm tra mặt nạ và Hành động và những thứ khác, chỉ cách một chạm và có thể được yêu thích để tạo ra giao diện người dùng tùy chỉnh phù hợp với sở thích và mô hình làm việc của người dùng.
 7. Kênh toán học: PicoScopes cung cấp các chức năng toán học nâng cao: nhân, chia và tích phân cũng như các chức năng cơ bản như cộng và trừ. Nhân có thể được sử dụng để tính toán công suất từ các dạng sóng V & I, và tích phân bằng cách tích phân sóng công suất.

Thông qua các tính năng đáng kinh ngạc này, PicoScope đã trở thành công cụ không thể thiếu trong việc sửa chữa và lắp đặt các hệ thống điện tử phức tạp. Nếu bạn quan tâm, hãy truy cập Dịch vụ lắp đặt sửa chữa 24h – service24h để biết thêm thông tin chi tiết.