Tải File Excel Từ Google Sheet

Tải File Excel Từ Google Sheet
Tải File Excel Từ Google Sheet
Video tải file excel từ google sheet
  • BTV
  • Bài viết

Microsoft Excel và Google Sheets – công cụ hỗ trợ xử lý và phân tích dữ liệu trở nên không còn xa lạ với người đi làm hiện đại ngày nay. Đôi khi, người dùng đang quen với việc sử dụng Google Sheet trực tuyến nhanh chóng và tiện lợi. Nhưng trong một số trường hợp, cần trích xuất dữ liệu từ Google Sheet sang Excel với nhiều mục đích khác nhau. Trong bài viết này, UniTrain sẽ hướng dẫn bạn 3 bước để nhập dữ liệu từ Google Sheets sang Excel bằng mã VBA.

Hãy cùng thực hiện một ví dụ thao tác lấy dữ liệu từ Google Sheet vào Excel. Giả sử, người dùng có tệp Importing Data to Excel (như hình dưới). Tập dữ liệu gồm Sales Rep, Product Name, UnitSales trong các cột B, C, D và E.

import data from google sheets to excel vba

Bước 1: Thay đổi quyền riêng tư của Google Sheet

1. Nhấn vào nút Share ở góc trên bên phải màn hình.

Change Privacy of Google Sheets

2. Hộp thoại Share “Importing Data to Excel” sẽ hiển thị, nhấp vào mũi tên thả xuống trong phần General access > chọn Anyone with the link > Done.

Making the Google Sheets Accessible for everyone

Bước 2: Chèn mã VBA để nhập dữ liệu vào Excel

1. Mở sổ làm việc mới trên Excel.

2. Chọn tab Developer trên thanh công cụ.

3. Chọn Visual Basic trong nhóm Code.

Insert VBA Code to Import Data to Excel

4. Cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications sẽ hiển thị, chọn Insert > Module.

Inserting Code Module

5. Sau đó, chúng sẽ tạo ra một module mã để nhập dữ liệu từ Google Sheet sang Excel. Hãy nhập mã dưới đây:

Sub Import_Sheets_to_Excel() Dim QRT As QueryTable, ul As String, ky As String If ActiveSheet.QueryTables.Count > 0 Then ActiveSheet.QueryTables(1).Delete ActiveSheet.Cells.Clear ky = “1slumgR5et-cG7Er-9udweCSthufb7xYdsmoP9H2AOFs” ul = “https://spreadsheets.google.com/tq?tqx=out:html&key=” & ky Set QRT = ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=”URL;” & ul, _ Destination:=Range(“$A$4”)) With QRT .WebSelectionType = xlAllTables .WebFormatting = xlWebFormattingNone .Refresh End With End Sub

VBA Code to import data from google sheets to excel

6. Chạy mã bằng cách nhấp vào nút phát màu xanh lục (như hình dưới).

Run the VBA Code to import data from google sheets to excel

7. Quay lại Sheet1, bạn sẽ thấy Excel đang lấy dữ liệu từ một nguồn bên ngoài.

Và cuối cùng, kết quả sẽ hiển thị như hình dưới:

Extracted Data from Google Sheets

Bước 3: Chỉnh sửa định dạng tập dữ liệu

Bạn sẽ thấy dữ liệu được nhập từ Google Sheet không có bất kỳ loại định dạng nào. Do đó, người dùng sẽ thao tác các loại định dạng khác nhau để làm tập dữ liệu dễ nhìn hơn bằng cách:

1. Đặt tiêu đề tập dữ liệu trong ô B2. Chúng được định dạng ở Heading 2 Cell Style.

2. Chọn các ô trong phạm vi B4:E14.

3. Chọn Home trên thanh công cụ > chọn biểu tượng Middle AlignCenter trên nhóm lệnh Alignment.

Applying Center and Middle Alignment

4. Chèn kẻ viền All Borders. Kết quả sẽ hiển thị như hình dưới:

Applying All Borders to the dataset

5. Chọn các tiêu đề trong phạm vi B4:E4 và chèn Bold. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi Fill Color (màu nền) và Font Color (màu phông chữ). Bảng dữ liệu mới sẽ hiển thị như hình dưới:

Apply Formatting to Imported data from Google Sheets to Excel to Make It Engage

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

[Tải tài liệu miễn phí] Template Update tỷ giá tự động bằng Power Query, Dashboard và VBA

Tổng hợp các thuật ngữ quan trọng trong VBA

Cách thêm, xóa, chặn nhận xét trong Excel VBA