Tắt Thông Báo Zalo Trên Máy Tính

Tắt Thông Báo Zalo Trên Máy Tính

1. Tắt thông báo tin nhắn từng người, từng nhóm

Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng Zalo, chọn tin nhắn bạn cần tắt thông báo.
 • Chọn vào biểu tượng 3 chấm góc phải phía trên màn hình.
 • Chọn Tắt thông báo.
 • Chọn thời gian tắt thông báo là xong.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo, chọn tin nhắn bạn cần tắt thông báo > Chọn vào biểu tượng 3 chấm góc phải phía trên màn hình nhắn tin.

Bước 2: Chọn Tắt thông báo.

Bước 3: Chọn thời gian tắt thông báo. Như vậy, bạn đã tắt thông báo tin nhắn trên Zalo thành công.

2. Tắt thông báo tin nhắn từ tất cả bạn bè, nhóm

Hướng dẫn nhanh

 • Vào ứng dụng Zalo, chọn Thêm.
 • Chọn biểu tượng cài đặt góc phải phía trên màn hình.
 • Chọn Thông báo.
 • Chạm vào nút tròn ở mục Báo tin nhắn mới sao cho nút tròn chuyển sang màu xám là xong.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Vào ứng dụng Zalo, chọn Thêm > Chọn biểu tượng cài đặt góc phải phía trên màn hình.

Bước 2: Chọn Thông báo.

Bước 3: Chạm vào nút tròn ở mục Báo tin nhắn mới sao cho nút tròn chuyển sang màu xám.

Như vậy, bạn đã tắt thông báo tin nhắn từ tất cả bạn bè, nhóm thành công rồi nhé!

III. Hướng dẫn tắt thông báo tin nhắn Zalo từ bạn bè, nhóm trên máy tính

1. Tắt thông báo tin nhắn từng người, từng nhóm

Hướng dẫn nhanh

 • Vào ứng dụng Zalo trên máy tính, chi chuyển chuột đến tin nhắn cần tắt thông báo, nhấp chuột phải.
 • Chọn Tắt thông báo.
 • Chọn thời gian tắt thông báo là xong.

Hướng dẫn chi tiết

Vào ứng dụng Zalo trên máy tính, chi chuyển chuột đến tin nhắn cần tắt thông báo, nhấp chuột phải > Chọn Tắt thông báo > Chọn thời gian tắt thông báo.

Như vậy thì bạn đã tắt thông báo tin nhắn từng người, từng nhóm thành công rồi nhé!

2. Tắt thông báo tin nhắn từ tất cả bạn bè, nhóm

Hướng dẫn nhanh

 • Vào ứng dụng Zalo trên máy tính, chọn biểu tượng cài đặt góc trái bên dưới màn hình.
 • Chọn mục Cài đặt.
 • Vào mục Chung.
 • Chạm vào chấm tròn tại mục Âm báo sao cho chấm tròn chuyển sang màu xám.
 • Chọn Lưu là xong.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Vào ứng dụng Zalo trên máy tính, chọn biểu tượng cài đặt góc trái bên dưới màn hình.

Bước 2: Chọn mục Cài đặt.

Bước 3: Tại mục Chung, bạn nhấp chuột vào chấm tròn tại mục Âm báo sao cho chấm tròn chuyển sang màu xám > Chọn Lưu.

Vậy là bạn đã tắt thông báo tin nhắn từ tất cả bạn bè, nhóm thành công rồi nhé.