Thay Bàn Phím Asus

Thay Bàn Phím Asus

BÀN PHÍM LAPTOP – KEYBOARD ASUSGIÁBH Bàn phím Laptop ASUS K40X200,00012T Bàn phím Laptop ASUS K42X/A42X ĐEN CÓ KHUNG200,00012T Bàn phím Laptop ASUS X44HE200,00012T Bàn phim Laptop Asus N61J, N61, G60J, X61, X61GX, X61SL, X61Q (Black)260,00012T Bàn phím Asus X44H270,00012T Bàn phím Asus K42, k43, U30, UL30, UL30A, UL30V, UL30VT270,00012T Bàn phím Laptop Asus X43 X43BE X43BR X43BY X43E X43SA X43SD X43SJ X43SM X43SV X43TA X43TK X43U390,00012T Bàn phím Asus K42, K43, UL30, X42, X42J290,00012T Bàn phím Asus K42, U81, U81A, UL30, A40, A40J, A40D, A40DE, A40E, X44H290,00012T Bàn phím Asus A42J290,00012T Bàn phím Asus X451290,00012T Bàn phím Asus K42290,00012T Bàn phím Asus G50290,00012T Bàn phím Asus K43290,00012T Bàn phím Asus A42 A42d A42f A42j K42 K42j K42F290,00012T Bàn phím Asus X44H X44HY X43 X43S X43J A83S390,00012T Bàn phím Asus U50 U50A U50F U50VG UX50 UX50V270,00012T Bàn phím laptop Asus X451 X51H X51L X51R X51RL X451CA X451MA X451MAV390,00012T Bàn phím laptop Asus K42JC270,00012T Bàn phím laptop Asus X44 X44C X44HR X44L X44LY X44H X44HY Series390,00012T Bàn phím laptop Asus K42 K42J K42F K42D K42N K42JB K42JC K42JK K42JV270,00012T Bàn phím laptop Asus K45 K45E K45V K45C K45VM290,00012T Bàn phím laptop Asus K43E, K43S, K43B, K43T, K43U290,00012T Bàn phím Asus K42, K42IJ, K43, K42IL, X44h, X42, X44 (Phím chìm)290,00012T Bàn phím Laptop Asus X42 X42DE X42DQ X42DR X42DY X42F X42JA X42JB X42JC X42JE X42JK X42JP X42JR X42JY X42JZ X42N290,00012T Bàn phím laptop Asus X44 X44C X44HR X44L X44LY X44H X44HY X44LY X45 X45A X45C X45U X45VD P43 P43E P43SJ290,00012T Bàn Phím Asus X55H, X55A, X55C, X55, X55VD, X55U (Black)290,00012T Bàn phím Asus K42, K42IJ, K43, K42IL, X44h, X42, X44 (Phím nổi)290,00012T Bàn phím Asus K42, K42IJ , K42IL, A42, A42F, A40J, X42, K43, X44,U80, UL80290,00012T Bàn phím laptop Asus G51 G51J G51JX G51VX G53 G53JW G53SW G53SX G60 G60J G60JX G72 G72GX G73 G73JH G73JW G73SW (Phím nổi)290,00012T Bàn phím laptop Asus A73 A73BE A73BR A73BY A73E A73SD A73SJ A73SM A73SV A73TA A73TK (Phím nổi)290,00012T Bàn phím Asus K45, K45A290,00012T Bàn phím laptop Asus K52 K52DE K52DR K52DV K52DY K52F K52N K52J K52JB K52JC K52JK K52JR K52JT K52JU K52JV K52N K53E (Phím nổi)290,00012T Bàn phím Laptop Asus K53 K53S K53SJ K53SC K53U K53Z K53BY K54C K54H K54HR K54HY K54L X53U X53Z X73B290,00012T Bàn phím Laptop Asus K45A K45DE K45DR K45N K45VD K45VJ K45VM K45VS N45 N45SF N45SL N45VM N46 N46JV N46VB N46VJ N46VM N46VZ270,00012T Bàn phím Laptop Asus K43 K43BR K43BE K43BY K43E K43SA K43SD K43SJ K43SM K43SV K43TA K43TK K43U K43S (Đen)270,00012T Bàn phím laptop Asus A73 A73BE A73BR A73BY A73E A73SD A73SJ A73SM A73SV A73TA A73TK (Phím thường)290,00012T Bàn phím laptop Asus X42 X42DE X42DQ X42DR X42DY X42F X42JA X42JB X42JC X42JE X42JK X42JP X42JR X42JY X42JZ X42N P42 P42F P42J P42JC270,00012T Bàn phím Asus K45A, K45DE, K45DR, K45N, K45VD, K45VJ, K45VM, K45VS, N45, N45SF, N45SL, N45VM, N46, N46JV, N46VB, N46VJ, N46VM, N46VZ270,00012T Bàn phím Asus K52 Phím nổi, K52, G50, G70, G71, G1, G2, A52, A52F, A43, A52J270,00012T Bàn phím laptop Asus UL50270,00012T Bàn phím Asus K53280,00012T BÀN PHÍM ASUS X8AIJ280,00012T Bàn phím Asus X450280,00012T Bàn phím Aus K42/K43/A42280,00012T Bàn phím Asus K53 K series280,00012T Bàn phím Asus X54H, X54, X54C, X54L, X54XI, X54XB280,00012T Bàn phím Asus U30, UL30A, UL30V, UL30VT, UL30, U80, UL80, U81, U81A (Phím chìm)280,00012T Bàn phím laptop Asus K40/K40i/X8Ai280,00012T Bàn phím Asus K40IJ, K40IL, X8AIJ, K40, K40E, K40AN, K40AB (Black)280,00012T Bàn phím laptop Asus K52 K52DE K52DR K52DV K52DY K52F K52N K52J K52JB K52JC K52JK K52JR K52JT K52JU K52JV K52N K53E K53S K53SV K53SD K53JE (Phím nổi)280,00012T Bàn phím Laptop Asus X8AC X8AAB X8AAD X8AAF X8AID X8 AIE X8AIL X8AIJ X8AIN X8AIP X8BIT X8BVT X8DIJ X8EJQ X8EJV X8FF X8AE X8FJC X8AIJ Pro8BIJ280,00012T Bàn phím Laptop Asus K42 K42DE K42DQ K42DR K42DY K42F K42JA K42JB K72JC K42JE K42JK K42JP K42JR K42JV K42JY K42JZ K42N K42F (Đen)280,00012T Bàn phím Laptop Asus A42J A42JA A42JB A42JC A42JE A42JK A42JP K42JR K42JV K42JY K42JZ (Đen)280,00012T Bàn phím Laptop Asus UL30 U30 UL30A UL30V UL30AT UL30JT UL30VT UL30VT UL80 UL80A UL80AG UL80JT UL80V UL80VS UL80VT U31 U31F U31JG U31SD U31SG (Đen)280,00012T Bàn phím Laptop Asus B830 X401 X401A X401U X401E280,00012T Bàn phím laptop Asus X550LN X550CA X550CC X550CL X550DP X550EA X550JD X550JK X550LA X550LAV X550LB X550LC X550LD X550LDV X550LNV X550VB X550VC X550VL X550WA X550WE X550ZA X550ZE280,00012T Bàn phím laptop Asus P42 P42F P42J P42JC K43 K43BE K43BR K43BY K43E K43SA K43SD K43SJ K 43SM K43SV K43TA K43TK K43U280,00012T Bàn phím laptop Asus K52 K52DE K52DR K52DV K52DY K52F K52N K52J K52JB K52JC K52JK K52JR K52JT K52JU K52JV K52N (Phím thường)280,00012T Bàn phím laptop Asus K53 K53BE K53BR K53BY K53TA K53U K53Z K54C K54H K54HR K54HY K54L X53U X53Z X73B (Cáp thẳng)280,00012T Bàn phím laptop Asus X551CA X551MA X551MAV280,00012T Bàn phím Asus K52, K53280,00012T Bàn phím Asus K40, X8AIJ280,00012T Bàn phím Asus K42, UL80V, A42, K43, X44H, A42, A42d, A42f, A42j, K42, K42j, K42F280,00012T Bàn phím Asus X401, B830, X401, X401A, X401U280,00012T Bàn phím Asus X450, X451, X501, X550, X551280,00012T Bàn phím laptop Asus X453280,00012T Bàn phím Asus K55A, K55, X501, K55N, K55V (Black)280,00012T Bàn phím Laptop Asus X501 X501A X501U X501EI X501XE X501XI280,00012T Bàn phím laptop Asus X552VL X552CL X552EA X552EP X552LA X552LD X552LDV X552MD X552WA X552WE280,00012T Bàn phím laptop Asus X502 X502C X502CA280,00012T Bàn phím laptop Asus X553 X553M X553MA K553M K553MA F553M F553MA280,00012T Bàn phím laptop Asus X550 X552 P550 R510 F552280,00012T Bàn phím Asus K46 , K46c , K46cm , K46ca280,00012T Bàn phím laptop Asus K46 K46C K46E K46CA K46CM K46CB290,00012T Keyboard Asus K50, K51, K50AB, K50AD, K50AF, K50C, K50IN, K50IJ290,00012T Keyboard Asus K50, K60, K61, K62, K70, K72, F52, F90, P50, X5D, X51, X70I Series, P/N: 07G73US-528, 0KN0-511US02290,00012T Bàn phím laptop Asus TP550290,00012T Bàn phím Asus U30, UL30A, UL30V, UL30VT, UL30, U80, UL80, U81, U81A (Phím nổi)290,00012T Bàn phím Dell N5110, M5, 5100, 5110, 5030, 5500, 15R/ Dùng cho máy core i5290,00012T Bàn phím Laptop Asus K55A K55DE K55DR K55N K55VD K55VJ K55VM K55VS A55A A55BM-A/U A55BM-E A55BM-E/BR A55BM-K A5-C A55DE A55DR A55M-A A55M-E A55N A55VD A55VJ A5VM A55VS290,00012T Bàn phím Asus K50, K51, K50AB, K50C, K60, K61, K62, K60IJ, K70, K72 (Black)290,00012T Bàn phím Laptop Asus K50 K51 K50AB K50AD K50AF K50C K50IN K50IJ K50IN K50AE K50AF K50IE K50IL K50IP K60 K60IJ K60IN K61 K61IC K62 K62F K62JR290,00012T Bàn phím Asus K55, K55A, K55DE, K55DR, K55N, K55VD, K55VJ, K55VM, K55VS, A55A, A55BM-A/U, A55BM-E, A55BM-E/BR, A55BM-K, A5-C, A55DE, A55DR, A55M-A, A55M-E, A55N, A55VD, A55VJ, A5VM, A55VS290,00012T Bàn phím Asus K46, K46C, K46E, K46CA, K46CM, K46CB290,00012T Bàn phím Laptop Asus K40 K40AB K40AC K40AD K40AF K40C K40ID K40IE K40IE K40IJ P30 P30A P30AD290,00012T Bàn phím Asus K40, K40AB, K40AC, K40AD, K40AF, K40C, K40ID, K40IE, K40IE, K40IJ, P30, P30A, P30AD290,00012T Bàn phím Laptop Asus X402 X402C X420CA S400 S400C S400CA290,00012T Bàn phím Asus X402, X402, X402C, X420CA, S400, S400C290,00012T Keyboard Asus EEE PC 700, 701, 900, 901300,00012T Bàn phím Laptop Asus EPC EEE PC EeePC 700 700GE 701 701SD 701SDX 900AX 9000HA 900HD 900SD 900DR 901 (Đen)300,00012T Bàn phím Asus EEE PC700300,00012T Keyboard Asus F80 series300,00012T Bàn phím Asus F80, F80S, F80CR, F80Q, F80L, F81, F81S, F83SE (Black)300,00012T Bàn phím Laptop Asus F80 F80S F80CR F80Q F80L X82 X82CR X82L X82Q X82S X85 X85A X85C X85SE X85U X85VD X88 X88SE X88VD X88VF F81 F83SE300,00012T Bàn phím Asus K53U, K53B, K53T, X53B, X53U, X54C, K73T, X73B, K54U300,00012T Bàn phím Laptop Asus K75A K75DE K75VD K75VJ K75VM A75A A75DE A75VD A75VJ A75VM R500A R500DE R500DR R500N R500VD R500VJ R500VM R500VS300,00012T Bàn phím Asus K55300,00012T Keyboard Asus K53U K53B K53T X53B X53U X54C K73T X73B310,00012T Bàn phím laptop Asus A8 A8DC A8E A8F A8FM A8H A8HE A8J A8JA A8JC A8JE A8JM A8JN A8JP A8JR A8JS A8LE A8M A8N A8N32 A8N5X A8N-E A8N-SLI A8NVM A8R32MVP A8R-MVP310,00012T Keyboard Asus EEEPC 700, 701, 900, 910320,00012T Bàn phím Asus W3000, Z99, A8, F8, N80, X80, X83, W3320,00012T Keyboard Asus EEEPC 1005HA, 1008, Series320,00012T Keyboard Asus EPC700, EPC701,EPC900, EPC91320,00012T Keyboard Asus EPC EEEPC 700 701 900 901320,00012T Bàn phím Asus EEEPC 1000HE, 1000H, 1005PR (Black)320,00012T Bàn phím Asus EEEPC 700, 900, 901, 701, 2G, 4G, 8G (Black)320,00012T Bàn phím Asus 1005HE,1008HA,1001HA,1001H,1005HA (Black)320,00012T Bàn phím Laptop Asus EEEPC EPC 904 904ha 904hd 904HG 905 1000 1000H 1000HA 1000HAB 1000HD 1000HE 1000HG 1000HV (Đen)320,00012T Bàn phím Laptop Asus EEEPC EPC 1005HA 1005HB 1005HAG 1005HR 1005P 1005PE 1005PG 1005PR 1008HA 1008P 1001P 1001PX 1001PXD 1101HA 1101HA_GG 1101HAG R101 R101D (Đen)320,00012T Bàn phím ASUS W3000 Z99 F8 F80 F8S F8P W3 W3000 W3A W3J W3N W3V W3Z330,00012T

XEM Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG ( ẢNH CHỤP MÀN HÌNH)

CN1: 127 đường 3/2, P11, Quận 10 – Hotline 0931.640.640 CN2: 457 Lê Văn Thọ, P9, Gò Vấp – Hotline: 0966.430.430 CN3: 104 Lê Quang Định, P14, Bình Thạnh – Hotline: 0934.032.032 CN4: 1068 Âu Cơ, P14, Tân Bình (Gần Âu Cơ – Trường Chinh) (Cửa hàng màu đỏ 1068 có 3 căn cùng địa chỉ)Hotline: 0936.590.590 CN5: 678 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Thủ Đức – Hotline: 0962.710.710

XEM Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG ( ẢNH CHỤP MÀN HÌNH)

Đâu là địa chỉ thay bàn phím laptop Asus lấy liền uy tín nhất?

Bàn phím laptop Asus của bạn không may bị hỏng! Điều này làm cho công việc của bạn trở nên trì trệ. Chính vì vậy, bạn cần tìm một địa chỉ thay bàn phím laptop Asus lấy liền uy tín nhất. Nhưng dù đã rất cố gắng nhưng bạn vẫn không thể tìm thấy được địa chỉ khiến cho bản thân hài lòng. Vậy thì MrLaptop.vn chắc chắn là địa chỉ thay bàn phím laptop Asus lấy liền đáng tin cậy nhất cho khách hàng

Bàn phím là một trong những bộ phận dễ bị tổn thương do những tác động của ngoại cảnh. Chính vì vậy, mà bàn phím của chúng ta rất dễ dàng hư hỏng. Điều này làm ảnh hưởng trầm trọng đến chất lượng sử dụng của bàn phím cũng như laptop.

Khi bàn phím laptop Asus bắt đầu hư hỏng, chúng sẽ xuất hiện những dấu hiệu như:

 • Bàn phím không được nhạy, người dùng phải đánh máy lại rất nhiều lần hoặc mạnh tay thì mới có thể khắc phục được
 • Bàn phím bị kẹt do bụi và vụn bánh
 • Khi đánh chữ, các chữ tự động hiển thị loạn xạ không theo ý muốn của người sử dụng làm cho người dùng vô cùng khó chịu
 • Bàn phím hoàn toàn không thể đánh được mặc dù người dùng đã cố gắng thử rất nhiều cách khác nhau

Dường như việc bàn phím bị hư hỏng là điều không thể tránh khỏi đối với bất cứ hãng laptop nào. Chính vì vậy, việc bỏ túi cho bản thân một địa chỉ uy tín như MrLaptop.vn là điều vô cùng đúng đắn

Ngày nay, có quá nhiều cơ sở trá hình mọc lên, làm cho người dùng càng cảm thấy dè dặt khi quyết định lựa chọn một địa chỉ thay màn hình laptop Asus lấy liền.

Nếu bạn đang cảm thấy lo lắng về những cơ sở trá hình xung quanh thì MrLaptop.vn chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng

1.MrLaptop.vn là một trong những địa chỉ thay bàn phím laptop Asus lấy liền cho những khách hàng có nhu cầu gấp

Đối với những khách hàng có nhu cầu gấp hoặc công việc quá bận rộn,… thì việc lựa chọn dịch vụ thay bàn phím laptop Asus lấy liền là vô cùng hợp lý. Nhờ dịch vụ này, mà người dùng laptop có thể tiết kiệm được nhiều thời gian, không gặp khó khăn trong công việc,…

Chính vì lẽ đó, mà đây là một trong những dịch vụ được ưa thích nhất tại MrLaptop.vn

2.MrLaptop.vn luôn mang lại chất lượng tuyệt vời khi khách hàng lựa chọn dịch vụ tại đây

Khách hàng khi đến Mrlaptop.vn không cần phải lo lắng về chất lượng sử dụng của bàn phím laptop Asus khi được sửa chữa tại đây. Bên cạnh đội ngũ nhân viên có tay nghề cao, trình độ chuyên môn vững, khách hàng còn cảm thấy vô cùng an tâm bởi những linh kiện được sử dụng để thay thế cho khách hàng tại MrLaptop.vn đều là những sản phẩm chất lượng và chính hãng

Ngoài ra, MrLaptop.vn còn có chế độ bảo hành thích hợp cho khách hàng. Sau khi được sửa chữa tại MrLaptop.vn mà laptop của bạn vẫn còn gặp trục trặc thì đừng lo lắng vì MrLaptop.vn sẽ không thu phí cho lần kiểm tra tiếp theo

 1. MrLaptop.vn còn mang đến cho khách hàng vô vàn ưu đãi hấp dẫn như:
 • Khách hàng sẽ nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ đội ngũ nhân viên thân thiện và hòa đồng
 • Được trực tiếp quan sát nhân viên trong quá trình làm việc
 • Trang thiết bị sửa chữa hiện đại,, tân tiến
 • Không gian cơ sở thoáng mát, sạch sẽ
 • Quy trình sửa chữa công khai, minh bạch

Nếu bạn không biết đâu là địa chỉ thay bàn phím laptop Asus lấy liền uy tín thì hãy nhanh chóng đến MrLaptop.vn ngay nhé!

Sửa lỗi bàn phím laptop Asus ở đâu chất lượng nhất?

Laptop Asus của bạn không may bị hỏng bàn phím, điều này làm cho bạn cảm thấy vô cùng khó chịu và lo lắng. Nếu như laptop của bạn không may rơi vào trường hợp này thì hãy nhanh chóng đến với MrLaptop.vn để sửa lỗi bàn phím laptop Asus ngay.

Laptop Asus không còn là cái tên xa lạ đối với người dùng laptop hiện nay. Nhờ những ưu điểm nổi trội của mình mà laptop Asus giờ đây đã trở thành một trong những thương hiệu laptop được người dùng Việt Nam vô cùng ưa chuộng

Tuy sở hữu nhiều ưu điểm vô cùng nổi bật, song thỉnh thoảng chiếc laptop Asus của chúng ta vẫn gặp phải nhiều lỗi kỹ thuật – đặc biệt là bàn phím. Bàn phím Asus được người dùng và giới chuyên gia đánh giá là có độ bền khá cao, khoảng cách giữa các phím vô cùng hợp lý, độ nhạy cao,…

Một chiếc bàn phím hoàn hảo sẽ giúp cho người dùng cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc.

Vậy đâu là những lỗi mà bàn phím laptop Asus hay gặp phải?

 • Bàn phím laptop Asus bị liệt
 • Bàn phím laptop Asus bị loạn
 • Bàn phím laptop Asus bị đơ
 • Bàn phím laptop Asus bị kẹt

Bàn phím laptop Asus gặp phải những lỗi trên thường bắt nguồn từ những nguyên nhân như:

 • Bàn phím laptop Asus đã được sử dụng quá lâu nên việc hư hỏng là không thể tránh khỏi
 • Một số mạch bên trong bàn phím bị đứt gãy, nếu bạn muốn tự mình khắc phục trong trường hợp này thì có thể sử dụng một chiếc tua vít để mở bàn phím sau đó tìm những mạch bị đứt gãy và nối lại thật cẩn thận
 • Người dùng sử dụng bàn phím quá mạnh tay hoặc sử dụng quá nhiều ở một phím nào đó cũng dễ dàng làm cho bàn phím bị liệt
 • Laptop đã được sử dụng lâu nhưng người dùng lại không tiến hành vệ sinh khiến cho bụi, vụn bánh kẹt trong bàn phím gây ảnh hưởng đến khả năng sử dụng của bàn phím
 • Hệ điều hành bị lỗi, laptop bị virus tấn công

Nguyên nhân làm cho bàn phím laptop Asus bị hư hỏng là nhiều vô số kể, chính vì vậy người dùng nên bỏ túi cho bản thân một địa chỉ sửa lỗi bàn phím laptop Asus uy tín để có thể nhanh chóng cấp cứu cho laptop khi cần

Vì sao MrLaptop.vn được xem là địa chỉ sửa lỗi bàn phím laptop Asus uy tín nhất?

MrLaptop.vn hội tụ rất nhiều ưu điểm khiến cho khách hàng không khỏi hài lòng như:

 • Khách hàng vô cùng hài lòng với thái độ làm việc tận tâm, chuyên nghiệp của nhân viên
 • Nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và tay nghề vững. Do đó, nhân viên tại MrLaptop.vn có thể khắc phục tất tần tật những vấn đề xảy ra trên laptop của bạn
 • Hỗ trợ tư vấn, kiểm tra laptop miễn phí cho khách hàng
 • Các linh kiện được sử dụng để thay thế cho khách hàng đều là những sản phẩm chất lượng và chính hãng
 • Có chế độ bảo hành lâu dài cho khách hàng
 • Chi phí cho dịch vụ sửa chữa vô cùng hợp lý, mang tính cạnh tranh cao trên thị trường
 • MrLaptop.vn còn cung cấp dịch vụ sửa lỗi bàn phím laptop Asus lấy liền cho những khách hàng có nhu cầu gấp
 • Tuyệt đối không xảy ra các hiện trạng như chặt chém, hét giá và tráo đổi linh kiện

MrLaptop.vn quả thật là địa chỉ sửa lỗi bàn phím laptop Asus uy tín nhất dành cho khách hàng

Địa chỉ: 127 đường 3/2, Phường 11, Quận 10

457 Lê Văn Thọ, Phường 9, Gò Vấp

104 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh