1.230.000 
1.490.000 
2.350.000 
3.030.000 
1.195.000 

Đầu Ghi KBvision

ĐẦU GHI KBVISION KX-7108Ai

1.660.000 
1.790.000 
1.575.000 
2.150.000