Cách Cài đặt Wifi Không Dây Tp-link

Cách Cài đặt Wifi Không Dây Tp-link
Cách Cài đặt Wifi Không Dây Tp-link
Video cách cài đặt wifi không dây tp-link

Với chế độ bridge, chúng ta có thể kết nối 2 hoặc nhiều wireless routers/LANs với nhau qua mạng không dây, và chúng ta cũng có thể kết nối TP-Link wireless router tới điểm truy cập không dây bằng cách sử dụng chế độ Bridge. Để có thể kết nối chúng với chế độ bridge, tất các các wireless router phải hỗ trợ các đặc điểm và cấu hình để làm việc trên chế độ bridge.

Nội dung chính:

1. Thay đổi địa chỉ IP

2. Kết nối các router với chế độ Bridge

1. Thay đổi địa chỉ IP

Tất cả các TP-Link router sử dụng địa chỉ 192.168.1.1 làm địa chỉ mặc định, trước khi kết nối tới chúng, bạn nên thay đổi thành một địa chỉ IP khác để tránh xung đột và vui lòng tham khảo bài Kiểm tra và nhớ địa chỉ MAC của router trước khi thực hiện việc cấu hình

 • Bước 1 : Mở trình duyệt Web và nhập địa chỉ IP mặc định của router là 192.168.1.1 -> Enter
 • Bước 2 : Nhập username và password mặc định của router là admin cho cả 2
 • Bước 3 : Click Network->LAN và thay đổi địa chỉ IP từ 192.168.1.1 thành 192.168.1.2

Thay đổi địa chỉ IP để tránh xảy ra xung đột khi kết nối các router với chế độ Bridge

2. Kết nối các router với chế độ Bridge

 • Bước 1 :
  • Click Wireless->Wireless Setting, nhập SSID cho tên của mạng không dây và chọn kênh ở ô Channel
  • Click vào ô Enable Bridge, nhập địa chỉ MAC của wireless router mà bạn muốn kết nối tới trong ô MAC of AP1 như hình dưới. (Bạn cần ghi lại địa chỉ MAC của router và nhập vào cho đúng)

Kết nối các router với chế độ Bridge

Kết nối các router với chế độ Bridge

 • Bước 2 : Lưu và khởi động lại router
 • Bước 3 : Kết nối máy tính tới wireless router kia và lặp lại các bước 1 và 2 sau đó khởi động lại cả 2 router thì kết nối mạng không dây sẽ được thiết lập

Lưu ý :

 • 1. Kênh (Channel) và bảo mật (Security) trên các router phải giống nhau khi kết nối chúng
 • 2. Bạn có thể nhập khác SSID để phân biệt giữa wireless router và mạng không dây dành cho client
 • 3. Nếu bạn sử dụng một trong các routers như một bộ định tuyến chính để kết nối và chia sẻ internet thì bạn nên Disable chức năng DHCP Server trên router thứ 2

Các bài viết liên quan :

Làm thế nào để kiểm tra địa chỉ MAC của TP-Link wireless router