Cách Tính Tổng Các ô Không Liền Nhau Trong Excel

Cách Tính Tổng Các ô Không Liền Nhau Trong Excel
Cách Tính Tổng Các ô Không Liền Nhau Trong Excel
Video cách tính tổng các ô không liền nhau trong excel

Hướng dẫn tính tổng các ô xen kẽ trong Excel bằng hàm SUMIF và SUMPRODUCT

Hướng dẫn tính tổng các ô xen kẽ trong Excel bằng hàm SUMIF và SUMPRODUCT

Tùy thuộc vào độ dài và độ phức tạp của bảng dữ liệu, bạn hãy đọc hướng dẫn cả 2 hàm SUMIF và SUMPRODUCT để lựa chọn được cách tính tổng các ô liền nhau trong Excel thuận tiện, phù hợp nhất với mình.

Giả sử bạn có một bảng doanh thu tổng hợp của nhân viên từ 2 khu khác nhau với mã ID khác nhau là KD1 và KD2. Để tính tổng doanh thu cho nhân viên từng khu vực, bạn có thể thực hiện một trong 2 cách tính tổng các ô không liền nhau trong Excel bằng hàm SUMIF dưới đây:

Cách này đòi hỏi bạn cần tạo thêm 2 cột phụ tương ứng với 2 mã nhân viên. Sau đó mới tiến hành tính tổng doanh thu theo từng mã. Tuy nhiên, công thức hàm tính tổng các ô xen kẽ trong Excel sẽ đơn giản, dễ hiểu hơn.

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn tạo thêm các cột phụ cần tính tổng và nhập hàm tại ô C2 như sau:

=IFERROR(SEARCH($C$1,A2),0)

Sau đó ấn Enter và sao chép công thức cho các ô còn lại trong cột.

Ý nghĩa:

  • Hàm SEARCH: Giúp tìm giá trị KD1 ở ô C1 có xuất hiện trong ô A2 hay không. Nếu có thì hàm sẽ trả về vị trí ký tự bắt đầu xuất hiện trong ô A2, nếu không thì báo lỗi #VALUE.
  • Hàm IFERROR: Trường hợp hàm SEARCH ở trên trả về lỗi #ERROR, thì khi kết hợp với hàm IFERROR, kết quả sẽ trả về bằng 0.

Nhập hàm như hình

Nhập hàm như hình

Bước 2: Nhập hàm tại ô D2 và sao chép hàm xuống các ô còn lại trong cột D: =IFERROR(SEARCH($D$1,A2),0)

Nhập hàm như hình và ấn Enter

Nhập hàm như hình và ấn Enter

Nhập hàm như hình và ấn Enter. Sau khi đã tính xong cột phụ, bạn sử dụng hàm SUMIF để tính tổng doanh thu không liền nhau như sau:

  • Nhập hàm: =SUMIF(C2:C10,”>0″,B2:B10) để tính tổng doanh thu của nhân viên có mã KD1
  • Nhập hàm: =SUMIF(D2:D10,”>0″,B2:B10) để tính tổng doanh thu của nhân viên có mã KD2

Cách tính tổng các ô không liền nhau trong Excel bằng hàm SUMIF đơn giản

Cách tính tổng các ô không liền nhau trong Excel bằng hàm SUMIF đơn giản

Nếu bạn muốn tính tổng các ô xen kẽ trong Excel nhanh chóng hơn, hãy sử dụng trực tiếp hàm SUMIF như sau:

  • Vùng điều kiện = A2:A10 (ID toàn bộ nhân viên).
  • Điều kiện = “”&F2&”” nghĩa là thêm dấu ở trước và sau ô F2 (ô giá trị cần lấy).
  • Vùng cần tính tổng = B2:B10

Khi đó, công thức hàm bạn cần nhập: =SUMIF(A2:A10,””&J2&””,B2:B10) và ấn Enter để nhận kết quả.

Nhập hàm tính tổng các ô xen kẽ nhau trong Excel như hình

Nhập hàm tính tổng các ô xen kẽ nhau trong Excel như hình

Tương tự, bạn thay F2 bằng F3 để tính tổng doanh thu cho nhân viên có mã KD2 như sau: =SUMIF(A2:A10,””&F3&””,B2:B10).

Xem thêm: 3 cách tính tổng các ô cùng màu trong Excel

Bên cạnh hàm SUMIF, bạn cũng có thể sử dụng hàm SUMPRODUCT để tính tổng trong Excel. Cách tính tổng các ô không liền nhau trong Excel bằng hàm SUMPRODUCT chỉ cần 1 bước thực hiện, nhưng công thức sẽ phức tạp hơn so với hàm SUMIF.

Nhập hàm tại ô G2 để tính tổng doanh thu của các nhân viên có mã KD1:

=SUMPRODUCT(($B$2:$B$10)(IFERROR(SEARCH(F2,$A$2:$A$10),0)>0))

Trong đó:

  • Các hàm IFERROR và SEARCH có ý nghĩa tương tự như trên.
  • Hàm SUMPRODUCT giúp bạn so sánh kết quả trả về của phép tính trên với 0 và tiến hành tính tổng khi kết quả trả về các giá trị lớn hơn 0.
  • Dấu có tác dụng nối giá trị trước và sau nó

Cách tính tổng các ô không liền nhau trong Excel bằng hàm SUMPRODUCT

Cách tính tổng các ô không liền nhau trong Excel bằng hàm SUMPRODUCT

Trên đây là các cách tính tổng các ô không liền nhau trong Excel với 2 hàm phổ biến là SUMIF và SUMPRODUCT. Chúc bạn thực hiện thành công!