Cai Dat Modem Wifi Tenda

Cai Dat Modem Wifi Tenda
Cai Dat Modem Wifi Tenda
Video cai dat modem wifi tenda

A. CÀI ĐẶT LẦN ĐẦU

Áp dụng khi mới mua thiết bị về hoặc vừa reset thiết bị về mặc định

BƯỚC 1: Nắp đặt thiết bị

BƯỚC 2: Kết nối với thiết bị (Hình 2)

Sau khi mở nguồn thiết bị, dùng điện thoại kết nối với tên wifi (Wi-Fi Name) và mật khẩu (Wi-Fi KEY) mặc định được in trên mặt đáy của thiết bị.

Bước 3: Cài đặt App Tenda WiFi

– Tải Tenda WiFi và cài đặt thông qua App Store (Iphone) hoặc CHPlay (Android) (Hình 3)

Bước 4: Thiết lập Tenda 4G03 bằng App Tenda WiFi:

– Vào ứng dụng Tenda WiFi và đợi ứng dụng khởi động (Hình 4).

→ Trong giao diện Cài đặt SIM nhấn Tiep theo để vào gioa diện cài đặt wifi.

– Trong giao diện Cài đặt WiFi

+ Nhập tên wifi mới tại ô → Tên WiFi

+ Nhập mật khẩu WiFi mới tại ô → Mật khẩu WiFi ( mật khẩu wifi tối thiểu phải 8 ký tự).

→ Nhấp tích vào mục: Đặt mật khẩu wifi làm mật khẩu đăng nhập (mật khẩu để vào trang cài đặt).

→ Sau đó nhấp → OK và đợi vài giây để hoàn thành cài đặt.

B. CÀI ĐẶT KHI ĐANG SỬ DỤNG

Dùng trong trường hợp bạn đã đặt tên và mật khẩu wifi rồi và muốn thay đổi lần nữa. Nếu bạn không nhớ tên và mật khẩu wifi đã đặt thì có thể reset thiết bị về mặc định, bằng cách nhấn đè liên tục 10s vào nút RESET và cài đặt theo Phần A

Bước 1: Kết nối với wifi do thiết bị phát ra với tên và mật khẩu bạn đã đặt ở Phần A

Bước 2: (Hình 6)

Mở App Tenda WiFi → trong giao diện Quản lý thiết bị chọn thiết bị đang kết nối → nhấp Điều khiển ngay để vào trang đăng nhập.

– Trong giao diện đăng nhập:

→ nhập mật khẩu đăng nhập được cài đặt ở phần A vào ô → mật khẩu đăng nhập → nhấp Điều khiển ngay để vào giao diện chính.

Bước 3: Đặt lại tên và mật khẩu wifi cho thiết bị (Hình 7)

– Trong giao diện chính chọn → Công Cụ (7. 1) → Tên WiFi & Mật khẩu (7. 2) để vào giao diện cài đặt wifi.

→ Trong giao diện Tên WiFi & Mật khẩu:

+ Nhập tên WiFi mới vào ô → Tên WiFi (7. 3)

+ Nhập mật khẩu mới vào ô → Mật khẩu WiFi (7. 4)

→ Sau đó nhấn Lưu (7. 5) để hoàn thành cài đặt.