Công Thức Làm Tròn Số Tiền Trong Excel

Công Thức Làm Tròn Số Tiền Trong Excel

Hướng dẫn cách làm tròn số tiền trong Excel

Hướng dẫn cách làm tròn số tiền trong Excel

Trong Excel, các hàm làm tròn số tiền sẽ hoạt động theo các nguyên tắc: Số lớn nhất trong phần xét làm tròn lớn hơn hoặc bằng 5 sẽ làm tròn lên và ngược lại. Bên cạnh đó, khi làm tròn số tiền thì bạn nên định dạng dữ liệu sang định dạng Number.

Nếu bạn chưa biết định dạng Number cho dữ liệu, hãy thực hiện như sau: Chọn ô/dãy ô cần định dạng > chọn General trên thẻ Home > chọn Number.

Chọn định dạng Number để áp dụng hàm làm tròn

Chọn định dạng Number để áp dụng hàm làm tròn

Xem thêm: Phép chia trong Excel và các hàm chia quan trọng

Công thức hàm: =ROUND(Number;num_digits)

Trong đó:

  • Number: Số hoặc Ô dữ liệu cần được làm tròn
  • num_digits: Vị trí chữ số mà bạn muốn làm tròn tới (Tính từ vị dấu phẩy)

Theo đó với trường hợp số tiền là 123,456 VNĐ ta có thể làm tròn như sau:

  • Nếu num_digits = 0 thì Excel sẽ loại bỏ phần thập phân và làm tròn tới số nguyên gần nhất. (123,456 sẽ được làm tròn thành 123)

  • Nếu num_digits < 0 thì số sẽ được làm tròn về bên trái dấu thập phân.

  • Nếu num_digits > 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên phải dấu thập phân.

Xem thêm: +5 Hàm làm tròn số trong Excel từ đơn giản tới nâng cao

Trong tính toán, việc số tiền bị lẻ có phần thập phân là điều thường gặp. Do đó, cách làm tròn số tiền trong Excel đến hết phần thập phân sẽ hữu ích khi bạn cần những số chẵn.

Công thức hàm làm tròn số tiền trong Excel hết phần thập phân như sau:

=ROUND(Number;0)

Bạn sẽ thu được kết quả làm tròn như bảng minh họa dưới đây

Kết quả làm tròn số tiền trong Excel đến hết phần thập phân

Kết quả làm tròn số tiền trong Excel đến hết phần thập phân

Đây là một yêu cầu khá hay gặp khi làm kế toán. Khi đó, hàm ROUND sẽ làm tròn như sau:

  • Số tiền lẻ dưới 500 đồng thì làm tròn xuống 0.
  • Số tiền lẻ từ 500 đồng trở lên thì làm tròn lên 1000 đồng.

Công thức làm tròn số tiền trong Excel tới phần nghìn:

=ROUND(Number, -3)

Trong đó, num_digits là -3: có nghĩa là hàm đang yêu làm tròn đến 3 chữ số, tính từ bên trái dấu phẩy thập phân. Trong ví dụ. Ta có số 169 811,00 sẽ được làm tròn lên và thành 170 000.

Kết quả làm tròn số tiền đến phần nghìn

Kết quả làm tròn số tiền đến phần nghìn

Việc làm tròn này thường áp dụng với những số tiền lớn (hàng trăm triệu, hàng tỷ). Vì lúc này, phần làm tròn chỉ mang giá trị rất nhỏ nên ít ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng trong kế toán.

Việc làm tròn số tiền trong kế toán nội bộ như bán hàng, quỹ, công nợ… thì có thể thực hiện theo quy định của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong hóa đơn hoặc các số liệu liên quan tới tiền thuế trên số sách kế toán như báo cáo tài chính cuối năm thì bạn phải lưu ý việc làm tròn đảm bảo các yếu tố sau:

  • Việc làm tròn phải tuân theo quy định của nhà nước và đảm bảo đúng nguyên tắc làm tròn (thường làm tròn tới 0 để tránh phần thập phân)

  • Tổng số tiền phải khớp so với chứng từ, với hóa đơn VAT thì phần tiền trước thuế + tiền thuế = tổng số tiền phải thanh toán.

Cụ thể, nếu phần nào làm tròn lên / xuống thì phần kia phải làm tròn ngược lại để đảm bảo nguyên tắc bù trừ và khớp số liệu. Như vậy, Sửa chữa Laptop 24h đã hướng dẫn bạn cách làm tròn số tiền trong Excel. Chúc bạn thực hiện thành công!