Công Thức Tính Ngày Trong Excel

Trong bài viết ngay sau đây Phúc Anh sẽ hướng dẫn bạn cách cộng, trừ ngày tháng trong Excel thuận tiện cho việc nhập xuất dữ liệu của bạn.

Hướng dẫn trừ hai ngày trong Excel

Để trừ hoặc cách cộng ngày trong Excel bạn có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

Trừ trực tiếp 2 ngày cho nhau

Sử dụng công thức trừ đơn giản để tính số ngày. Ví dụ như hình dưới đây, ta nhập công thức: =B2-A2

Kết quả được hiển thị như sau:

Hướng dẫn trừ hai ngày trong Excel

Sử dụng hàm DATEIF

Sử dụng hàm DATEIF chỉ trả về kết quả dương, nên bạn chỉ có thể dùng ngày lớn hơn trừ cho ngày nhỏ.

Ta sử dụng công thức sau: =DATEDIF(Dữ liệu ngày lớn hơn;Dữ liệu ngày nhỏ hơn;”d”)

Ví dụ với công thức =DATEDIF(A2;B2;”d”) ta có kết quả như hình.

Hướng dẫn trừ hai ngày trong Excel

Sử dụng hàm TODAY trừ 1 ngày hiện tại

Sử dụng hàm TODAY để trừ một ngày kể từ ngày hôm nay. Cách trừ ngày tháng trong Excel được thực hiện theo công thức sau: =TODAY()- Cells

Ta có ví dụ sau, tại ô cần nhập công thức bạn nhập =TODAY()-A2

Hướng dẫn trừ hai ngày trong Excel

Xem thêm:

  • Hướng dẫn cách làm tròn trong Excel nhanh chóng nhất bạn nên biết
  • 5 cách đánh số thứ tự trong Excel dành cho các tấm chiếu mới

Hướng dẫn trừ, cộng ngày tháng trong Excel

Sử dụng hàm DATE

Hàm DATE để cộng hoặc trừ ngày vào một ngày đã có sẵn. Ta chỉ cần cộng trực tiếp số vào ngày đó

Để cộng hoặc trừ ngày tháng trong excel bạn chỉ cần thêm ngày cho một ngày đã cho sẵn thì bạn có thể cộng trực tiếp số ngày vào ngày đó.

Công thức hàm DATE trong excel: =Date+N days hoặc =Date-N days.

Trong đó:

– Hàm DATE(year, month, day)

– N days là ngày cụ thể

Ví dụ ta cần cộng thêm 20 ngày vào ô dữ liệu A2, kết quả sẽ được hiển thị như sau:

Hướng dẫn trừ, cộng ngày tháng trong Excel

Sử dụng công thức cộng trực tiếp

Bạn có thể dùng công thức cộng ngày trong Excel tương tự như phần 1

= Cells + N days

Ví dụ ta cần thêm 20 ngày vào ô dữ liệu có sẵn:

Hướng dẫn trừ, cộng ngày tháng trong Excel

Sử dụng hàm TODAY

Bạn áp dụng công thức =TODAY()+ N days đều cho kết quả cộng, trừ ngày theo ý muốn của mình

Hướng dẫn trừ, cộng ngày tháng trong Excel

Hướng dẫn cộng/trừ tuần trong Excel

Trường hợp bạn muốn cộng trừ theo số tuần, ta có công thức như sau: =Cells + N tuần*7

Ví dụ ta cần cộng 3 tuần vào dữ liệu có sẵn như sau: =A2+ 3*7.

Hướng dẫn cộng/trừ tuần trong Excel

Trên đây là những cách giúp bạn cộng, trừ ngày trong Excel mà Phúc Anh gợi ý cho bạn. Chúc các bạn có thể thực hiện thành công nhé!