Tb04/ac

Trong quá trình hoạt động, có thể xảy ra trường hợp công ty thay đổi thông tin như địa chỉ, tên công ty, logo công ty, và tất nhiên khi có những thay đổi này thì hóa đơn mà công ty bạn sử dụng cũng cần thay đổi. Vậy thủ tục để thay đổi thông tin trên hóa đơn là gì? Hãy theo dõi bài viết dưới đây, mình sẽ hướng dẫn cho bạn những thủ tục cần thiết!

Lập tờ khai thông báo điều chỉnh thông tin (TB04/AC)

Trường hợp cần lập thông báo điều chỉnh thông tin

Thay đổi địa chỉ công ty nhưng không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý:

Đầu tiên, bạn cần hoàn tất thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trên Giấy phép kinh doanh với Sở kế hoạch và đầu tư. (Lưu ý kiểm tra thông tin công ty trên trang tổng cục thuế qua link: tracuunnt.gdt.gov.vn để đảm bảo thông tin đã được cập nhật chính xác).

Sau đó, để sử dụng tiếp hóa đơn điện tử một cách hợp pháp, bạn cần thực hiện các thủ tục sau:

 • Bước 1: Đăng nhập phần mềm HTKK và chọn mục thông báo điều chỉnh thông tin.
 • Bước 2: Nhấn đồng ý.

Tiếp theo, nhập các thông tin hiển thị trên thông báo điều chỉnh:

 • Ngày đã có thông báo phát hành hóa đơn: là ngày được cơ quan thuế duyệt thông báo.
 • Thông tin thay đổi: chọn địa chỉ trụ sở chính mới.
 • Thông tin cũ: thông tin địa chỉ cũ.
 • Thông tin mới: thông tin địa chỉ mới.

Cuối cùng, kết xuất file XML và lưu về máy (lưu ý không đổi tên file) để nộp thông báo điều chỉnh này qua trang thuedientu.gdt.gov.vn. Đồng thời, liên hệ với nhà cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử để cập nhật lại thông tin địa chỉ trên giấy phép kinh doanh.

Lập thông báo hủy hóa đơn (TB03/AC)

Trường hợp cần lập thông báo hủy hóa đơn

Trường hợp 1: Thay đổi thông tin địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế

Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đi.
 • Nộp thông báo điều chỉnh thông tin và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế mới.

Nếu không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn, bạn thực hiện như sau:

 • Hủy các số hóa đơn chưa sử dụng bằng cách lập thông báo kết quả hủy hóa đơn và nộp đến cơ quan thuế nơi chuyển đi.
 • Thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế mới.

Trường hợp 2: Thay đổi thông tin khác

Nếu bạn thay đổi tên công ty, logo công ty trên hóa đơn hoặc các nội dung bắt buộc khác, bạn cần thực hiện các bước sau để sử dụng tiếp hóa đơn với thông tin mới:

 • Lập thông báo hủy số hóa đơn còn lại chưa sử dụng (TB03/AC).
 • Nộp thông báo phát hành với mẫu hóa đơn mới.

Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tham khảo điều 9 khoản 2 của thông tư 39 về quy định này.

Lưu ý, nếu bạn thay đổi thêm các thông tin khác trên mẫu hóa đơn như logo, background hoặc các tiêu chí khác, bạn cần thực hiện thông báo hủy những số hóa đơn chưa sử dụng và nộp thông báo phát hành mới.

Hướng dẫn lập tời khai Hủy số hóa đơn (TB03/AC)

Ví dụ: Công ty A đã thông báo phát hành 1000 hóa đơn GTGT lần đầu, hiện tại đã xuất 200 hóa đơn. Vậy thông báo kết quả hủy sẽ thực hiện như sau:

 • Lập thông báo kết quả hủy hóa đơn (Mẫu TB03/AC trên phần mềm HTKK).

Tiếp theo, bạn điền các thông tin trên mẫu thông báo kết quả hủy:

 • Tên tổ chức, cá nhân; Mã số thuế; Địa chỉ: lấy từ phần Thông tin chung kê khai trong chức năng “Thông tin doanh nghiệp”.
 • Các thông tin khác như: Kính gửi, Phương pháp hủy hóa đơn, Ngày, giờ thông báo hủy hóa đơn, Người đại diện theo pháp luật, Ngày lập báo cáo, Người lập biểu.

Tiếp theo, điền thông tin chi tiết như:

 • Mã hóa đơn: ký hiệu quy định của tên loại hóa đơn.
 • Tên loại hóa đơn: sẽ tự động nhảy theo mã hóa đơn.
 • Mẫu số, ký hiệu hóa đơn: mẫu số/ ký hiệu hóa đơn đã được cơ quan thuế duyệt.
 • Từ số: số hóa đơn liền kề với số hóa đơn mới nhất đã xuất.
 • Đến số: số hóa đơn cuối cùng được cơ quan thuế duyệt.
 • Số lượng: số hóa đơn còn lại chưa sử dụng.

Sau đó, liên hệ với nhà cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử để cập nhật lại thông tin và làm mẫu hóa đơn mới theo yêu cầu. Ví dụ: yêu cầu làm lại mẫu mới 01GTKT0/002.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết! Nếu cần thêm thông tin, hãy truy cập Dịch vụ lắp đặt sửa chữa 24h – service24h.