Tính Số Ngày Trong Excel

Tính Số Ngày Trong Excel

Cách sử dụng hàm đếm ngày trong Excel ít người biết

Cách sử dụng hàm đếm ngày trong Excel ít người biết

Hàm đếm ngày trong Excel hay còn gọi là hàm DAY và DAYS là hàm thông dụng nhất được sử dụng để tính ngày trong tháng. Nếu chưa biết công dụng cũng như cách sử dụng hàm này thì bài viết này là dành cho bạn. Cùng theo dõi nhé!

1. Hàm đếm ngày trong Excel là gì và ứng dụng?

Để biết được chính xác ngày trong tháng, chúng ta thường sử dụng hàm DAY và DAYS. Tùy vào trường hợp thực tế mà chúng ta sẽ sử dụng 2 hàm như sau:

Ứng dụng của hàm DAY:

Ứng dụng của hàm DAYS:

Cú pháp hàm DAY: =DAY( Serial_number)

Trong đó: Serial_number là giá trị ngày, tháng, năm bắt buộc mà bạn muốn lấy ra ngày.

Sử dụng hàm DAY để tách ngày

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =DAY(ô bạn muốn tách ngày) vào ô muốn hiển thị kết quả. Ở đây mình chọn ô muốn tách ngày là B6.

Nhập hàm =DAY(ô bạn muốn tách ngày) vào ô bảng tính

Nhập hàm =DAY(ô bạn muốn tách ngày) vào ô bảng tính

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Sử dụng hàm DAY kết hợp hàm DATEDIF

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =DATEDIF(B3,C3,”D”) vào ô bạn muốn hiển thị kết quả. Ở đây mình hiển thị trên ô C7.

Trong đó:

Lưu ý: Có thể hiển thị số năm hoặc số tháng bằng cách thay đổi chữ D trong lệnh bằng chữ Y cho tính năm và chữ M cho tính tháng.

Nhập hàm DATEDIF

Nhập hàm DATEDIF

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Cú pháp hàm DAYS: =DAYS(end_date, start_date)

Trong đó:

Sử dụng hàm DAYS tìm tổng số ngày giữa ngày bắt đầu và kết thúc cho trước.

Ví dụ: Tìm tổng số ngày giữa ngày kết thúc (15/06/2021) và ngày bắt đầu (30/04/2021).

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =DAYS(“6/15/21″,”4/30/21”) vào ô bạn muốn hiển thị kết quả.

Nhập hàm DAYS

Nhập hàm DAYS

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Sử dụng hàm DAYS với ô chứa ngày tháng cho sẵn.

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =DAYS(C3,B3) vào ô muốn hiển thị kết quả.

Nhập hàm =DAYS(C3,B3) vào ô bảng tính

Nhập hàm =DAYS(C3,B3) vào ô bảng tính

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Trên đây là tất tần tất cách sử dụng hàm đếm ngày trong Excel có thể bạn chưa biết. Đừng quên theo dõi Sửa chữa Laptop 24h để cập nhật thêm nhiều thủ thuật tin học văn phòng hữu ích nhé!