Hàm Averageifs

Hàm Averageifs

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ cùng bạn tìm hiểu cách sử dụng hàm AVERAGEIFS để thực hiện tính trung bình theo nhiều điều kiện. Cùng bước vào bài học ngay thôi nào!

Khi tính trung bình chỉ với một điều kiện thì ta sử dụng hàm Averageif. Kiến thức này đã được hướng dẫn ở bài Tính trung bình bằng hàm Averageif. Còn đối với phần kiến thức này thì trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ sau đây:

1-Cách sử dụng hàm AVERAGEIFS để tính trung bình trong Excel
1-Cách sử dụng hàm AVERAGEIFS để tính trung bình trong Excel

Trong yêu cầu trên ta thấy yêu cầu tính trung bình gồm:

 • Mặt hàng là Cam
 • Ngày bán là từ ngày 05/05 đến ngày 20/05

Như vậy ở đây có tới 3 điều kiện. Để tính trung bình theo nhiều hơn 1 điều kiện, chúng ta không thể dùng được hàm AVERAGEIF được, vì phải xét nhiều hơn 1 lần IF. Do đó Excel cho chúng ta hàm AVERAGEIFS, tức là có nhiều lần IF.

Cách viết hàm như sau:

=AVERAGEIFS(C2:C11,A2:A11,”Cam”,B2:B11,”>=”&F3,B2:B11,”<=”&F4)

Trong đó:

 • C2:C11 là vùng tính trung bình. Đây là cột Số lượng
 • A2:A11 là vùng điều kiện thứ 1, chính là Mã hàng
 • “Cam” là điều kiện thứ 1, là tên mặt hàng cần tính trung bình
 • B2:B11 là vùng điều kiện thứ 2, chính là Ngày bán
 • “>=”&F3 là điều kiện thứ 2, lớn hơn hoặc bằng Ngày tại ô F3, tương đương với Từ ngày
 • B2:B11 là vùng điều kiện thứ 3, chính là Ngày bán. Do lặp lại điều kiện về Ngày nên vùng Điều kiện được lặp lại. Mỗi 1 điều kiện tương ứng 1 vùng điều kiện.
 • “<=”&F4 là điều kiện thứ 3, nhỏ hơn hoặc bằng Ngày tại ô F4, tương đương với Đến ngày

Kết quả của công thức này là:

2-Cách sử dụng hàm AVERAGEIFS để tính trung bình trong Excel
2-Cách sử dụng hàm AVERAGEIFS để tính trung bình trong Excel

Kết quả được tính như sau:

 • Những giá trị thỏa mãn điều kiện là: ô C4, C5, C8
 • Trung bình = (32+9+44)/3 = 85/3 = 28,3333

Cấu trúc của hàm AVERAGEIFS

Dựa vào ví dụ đã tính ở trên, chúng ta thấy cấu trúc của hàm như sau:

=AVERAGEIFS(average_range,criteria_range,criteria,…)

Bao gồm:

 • average_range: vùng tính trung bình
 • criteria_range: vùng điều kiện
 • criteria: điều kiện
 • nếu có nhiều điều kiện thì sẽ thêm vùng điều kiện và điều kiện tiếp theo sau

Để có thể viết đúng cấu trúc hàm, chúng ta cần phải hiểu được cách viết điều kiện trong Excel. Do đó hãy tìm hiểu thêm về cách viết điều kiện tại bài viết:

Criteria là gì? Cách viết Criteria trong các hàm tính toán theo điều kiện

Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm một số hàm tính toán theo điều kiện khác trong Excel như:

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIFS

Hướng dẫn cách viết điều kiện hàm SUMIFS để đạt hiệu quả tốt nhất