Tạo Danh Mục Hình ảnh

Tạo Danh Mục Hình ảnh
Tạo Danh Mục Hình ảnh
Video tạo danh mục hình ảnh

Tạo danh mục bảng biểu, hình ảnh là một phần không thể thiếu trong bất kỳ bài khóa luận, luận văn, bài báo cáo môn học, bài nghiên cứu khoa học… Hôm nay Tin học Thái Bình xin hướng dẫn các bạn cách tạo mục lục bảng biểu hình ảnh chi tiết nhất.

Trước khi tiến hành thì có một lưu ý như sau:

  • Tên bảng được đặt bên trên mỗi bảng
  • Tên hình đặt bên dưới hình mỗi hình

Các bước tạo mục lục cho hình ảnh

Bước 1: Nhấn chọn vào các hình ảnh cần đánh mục lục -> Vào References -> Chọn Insert Caption

insert-caption

Bước 2: Sau khi hộp thoại hiện lên ta bấm vào New Label -> Đánh nhãn hình ảnh là Hình -> Nhấn OK

new-label

Bước 3: Chọn kiểu đánh số cho hình.

Trong Insert Caption -> Chọn Numbering -> Chọn kiểu định dạng số bạn muốn trong Numbering -> Nhấn OK.

numbering

Bước 4: Chỉnh font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ phù hợp

Tại tab Home -> Chọn Style Caption -> Nhấn chuột phải chọn Modify… -> Chỉnh font chữ, cỡ chữ cho phù hợp…

modify

Bước 5: Sau khi chỉnh sửa font chữ, cỡ chữ, bạn chỉ việc ghi tên Hình cần đặt tên vào.

image-caption

Bước 6: Cứ như vậy, thực hiện các ảnh còn lại bằng cách Nhấn chọn ảnh -> Vào References -> Chọn Insert Caption -> Chọn label tương ứng -> Nhấn OK là xong.

image-caption-2

Như vậy bây giờ chúng ta không cần phải nhớ số thứ tự nữa vì nó đã hoàn toàn tự động chạy xuống rồi.

Bước 7: Chèn mục lục tự động sau khi đã đánh chỉ mục cho tất cả hình ảnh.

Chọn vị trí cần đặt mục lục hình ảnh. Chọn tab References -> Insert Table of Figues -> tại Caption label chọn đúng tên Hình -> Nhấn OK

insert-table-of-figues

Và đây là kết quả đạt được

result-image

Các bước tạo mục lục cho Bảng Biểu

Các bước thực hiện tương tự như tạo mục lục hình ảnh

Bước 1: Đặt trỏ chuột vào vị trí trên bảng cần đánh mục lục. Vào References -> Chọn Insert Caption. (Lưu ý tại Position: Chọn Above selected item: Tên bảng nằm phía trên đầu mỗi bảng)

insert-caption-image

Bước 2: Chọn kiểu đánh số cho hình. Trong Insert Caption -> Chọn Numbering -> Chọn kiểu định dạng số bạn muốn trong Numbering -> Nhấn OK

numbering

Bước 3: Điền tên Bảng cần đặt tên vào. Thực hiện tương tự cho tất cả các Bảng còn lại theo các bước như trên mà không cần phải nhớ số thứ tự vì nó đã hoàn toàn tự động.

table-caption

Bước 4: Chèn mục lục tự động sau khi đã đánh chỉ mục cho tất cả Bảng

Chọn vị trí cần đặt mục lục Bảng. Chọn tab References -> Insert Table of Figues -> tại Caption label chọn đúng tên Bảng -> Nhấn OK

insert-caption-table

Và đây là kết quả đạt được

result-table

Bài hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn có câu hỏi cần hỏi thì bình luận phía dưới để mình giải đáp nhé. Chúc các bạn thành công!

>> Xem thêm:

  • Tạo Mục Lục Tự Động Theo Chương, Phần Trong Word 2016 – 2019
  • Tạo Danh Mục Hình Ảnh Tự Động Theo Chương, Phần Trong Word
  • Tạo Mục Lục Bảng Biểu Tự Động Theo Chương, Phần Trong Word