Adobe Master Collection

Adobe Master Collection

Tổng quan phần mềm Adobe Master Collection Tập hợp ứng dụng Adobe Creative Cloud 2023/2024:

image

Có thể bạn đã biết rằng Adobe Master Collection 2023-2024 không chính thức tồn tại và Adobe chưa bao giờ phát hành nó. Nhưng ngay bây giờ nó đã tồn tại ở đây nên chúng ta cũng cần gửi lời cảm ơn đến m0nkrus và PainteR (những người đã nỗ lực rất nhiều để tạo ra nó). Adobe Master Collection 2023-2024 là tập hợp các ứng dụng từ dòng Creative Cloud 2023-2024, được hợp nhất bởi trình cài đặt đa ngôn ngữ với khả năng chọn đường dẫn cài đặt và ngôn ngữ giao diện của các chương trình đã cài đặt. Về chức năng, mọi thứ đều rất giống với Adobe Master Collection CS6 đã được chứng minh trong quá khứ. Chỉ ở đây, giao diện trình cài đặt đã trải qua những thay đổi lớn so với dòng Creative Suite 6 cùng tên, thành phần gói đã thay đổi phần nào và bản thân các phiên bản của chương trình chắc chắn là mới.

Những lưu ý khi tải về và cài đặt chương trình này:

 • Hãy tải đủ tệp tin và giải nén chúng và chung 1 thư mục để cài đặt.
 • Tất cả các chương trình đã được kích hoạt trước.
 • Tất cả các gói ngôn ngữ đều bị loại trừ, Nó chỉ có tiếng Nga và tiếng Anh.
 • Hãy đảm bảo cài đặt nó với 1 hệ thống sạch (gỡ cài đặt tất các các phiên bản cũ trước khi sử dụng nó)

Các chương trình bao gồm:

 • Adobe Acrobat Pro 64-bit (tiếng Nga và tiếng Anh)
 • Adobe Acrobat Pro 32-bit (tiếng Nga và tiếng Anh)
 • Adobe After Effects 2023-2024 (tiếng Nga và tiếng Anh)
 • Adobe Animate 2023-2024 (tiếng Nga và tiếng Anh)
 • Adobe Audition 2023-2024 (chỉ tiếng Anh)
 • Adobe Bridge 2023-2024 ( tiếng Nga và tiếng Anh)
 • Adobe Character Animator 2023-2024 (tiếng Nga và tiếng Anh)
 • Adobe Dimension (chỉ có tiếng Anh)
 • Adobe Dreamweaver 2021 (tiếng Nga và tiếng Anh)
 • Adobe Fresco (tiếng Nga và tiếng Anh)
 • Adobe Illustrator 2023-2024 (tiếng Nga và tiếng Anh)
 • Adobe InCopy 2023-2024 (tiếng Nga và tiếng Anh)
 • Adobe InDesign 2023-2024 (tiếng Nga và tiếng Anh)
 • Adobe Lightroom Classic (tiếng Nga và tiếng Anh)
 • Adobe Media Encoder 2023-2024 (tiếng Nga và tiếng Anh)
 • Adobe Photoshop 2023-2024 (tiếng Nga và tiếng Anh)
 • Adobe Premiere Pro 2023-2024 (tiếng Nga và tiếng Anh)
 • Adobe Premiere Rush (tiếng Nga và tiếng Anh)
 • Adobe Substance 3D Designer (chỉ có tiếng Anh)
 • Adobe Substance 3D Modeler (chỉ có tiếng Anh)
 • Adobe Substance 3D Painter (chỉ có tiếng Anh)
 • Adobe Substance 3D Sampler (chỉ có tiếng Anh)
 • Adobe Substance 3D Stager (chỉ có tiếng Anh)
 • Adobe XD (tiếng Nga và tiếng Anh)