Hướng Dẫn Sử Dụng Camera, đầu Ghi Hình, điện Thoại Mẹ Bồng Con

Hãy cùng tôi tìm hiểu cách sử dụng camera, đầu ghi hình, và điện thoại mẹ bồng con nhé! Những thiết bị này không chỉ đơn giản là công cụ hỗ trợ, mà còn là những người bạn đáng tin cậy trong việc bảo vệ gia đình và quan sát những khoảnh khắc quý giá.

Cài đặt ngày giờ cho máy

 • Nhấn [Ξ]/OK, sau đó nhấn t hoặc u để chọn “CLOCK/ALARM”.
 • Nhấn [Ξ]/OK.
 • Màn hình hiển thị “DATE & TIME”, tiếp theo nhấn [Ξ]/OK.
 • Nhập ngày tháng năm và nhấn [Ξ]/OK để xác nhận.
 • Nhập giờ phút và nhấn [Ξ]/OK để xác nhận.

Cài đặt chức năng báo thức

 • Nhấn [Ξ]/OK, sau đó nhấn t hoặc u để chọn “CLOCK/ALARM”.
 • Nhấn [Ξ]/OK, sau đó nhấn t hoặc u để chọn “SET ALARM”.
 • Nhấn [Ξ]/OK, sau đó nhấn t hoặc u để chọn “ON”.
 • Nhấn phím [Ξ]/OK, sau đó chọn giờ cần báo thức và nhấn [Ξ]/OK.

Nhớ số điện thoại vào máy con

1. Nhớ số vào danh bạ

 • Nhấn [Ξ]/OK, sau đó chọn “PHONEBOOK”.
 • Nhấn [Ξ]/OK, sau đó nhấn u để chọn “ADD NEW” và nhấn [Ξ]/OK.
 • Nhấn [Ξ]/OK, sau đó nhấn u để chọn “ENTER NAME”.
 • Nhập tên cần lưu và nhấn [Ξ]/OK, màn hình hiển thị “ENTER NUMBER”.
 • Nhập số cần lưu và nhấn [Ξ]/OK.

2. Nhớ số gọi nhanh

 • Nhấn phím hình quyển sách để vào “PHONEBOOK”.
 • Sử dụng t hoặc u để chọn “EDIT” và nhấn OK.
 • Sử dụng t hoặc u để chọn số cần lưu ở chế độ gọi nhanh (số 1 hoặc số 2) và nhấn [Ξ]/OK.
 • Nhập tên và nhấn phím OK.
 • Nhập số và nhấn OK.

Thực hiện cuộc gọi bằng số nhớ nhanh

 • Nhấn và giữ phím nhớ nhanh.
 • Màn hình hiển thị tên người hoặc số điện thoại đã nhớ.
 • Bạn chỉ cần bấm phím “TALK” để bắt đầu cuộc gọi.

Cài đặt kiểu chuông

Có 5 kiểu chuông để bạn lựa chọn:

 • Nhấn phím [Ξ]/OK.
 • Nhấn u để chọn “PERSONAL SET” và nhấn [Ξ]/OK.
 • Nhấn u để chọn “HANDSET TONE” và nhấn [Ξ]/OK.
 • Chọn “RING MELODY” và nhấn [Ξ]/OK.
 • Sử dụng t hoặc u để chọn kiểu chuông.
 • Nhấn phím [Ξ]/OK để xác nhận.

Máy cũng có thể thay đổi âm lượng chuông (6 mức âm lượng chuông):

 • Nhấn phím [Ξ]/OK.
 • Nhấn t hoặc u để chọn “PERSONAL SET” và nhấn [Ξ]/OK.
 • Nhấn u để chọn “HANDSET TONE” và nhấn [Ξ]/OK.
 • Nhấn t hoặc u để chọn “RINGER VOLUME” và nhấn [Ξ]/OK.
 • Nhấn t hoặc u để chọn mức âm lượng chuông từ 1-5 hoặc “OFF” để tắt chuông.
 • Nhấn phím [Ξ]/OK để xác nhận.

Trò chuyện giữa hai tay con

 • Bạn đang sử dụng tay con thứ nhất.
 • Bạn nhấn phím , tay con còn lại sẽ tự động đổ chuông.

Truyền cuộc gọi từ ngoài vào

Cuộc gọi ra bên ngoài có thể chuyển sang số máy khác.

 • Bạn đang nói chuyện với người bên ngoài bằng tay con 01.
 • Bạn nhấn phím g, tay con còn lại sẽ tự động đổ chuông.
 • Khi tay con còn lại trả lời, bạn nhấn để hoàn tất việc truyền cuộc gọi.
 • Để tham gia đàm thoại 3 bên, khi tay con thứ 2 trả lời, bạn nhấn và giữ phím [Ξ]/OK để tham gia cuộc đàm thoại.
 • Nhấn để kết thúc cuộc gọi.

Chức năng kết nối tay con với máy mẹ

1. Thao tác trên máy mẹ

 • Nhấn và giữ phím trong 5 giây. Máy mẹ sẽ duy trì chế độ đăng ký trong 90 giây.

2. Thao tác trên tay con

 • Nhấn [Ξ]/OK, sau đó nhấn t hoặc u để chọn “ADVANCED SET”.
 • Nhấn [Ξ]/OK, sau đó nhấn t hoặc u để chọn “REGISTER”.
 • Nhấn [Ξ]/OK, nhập mã Pin: 4 số 0 “0000”, sau đó nhấn [Ξ]/OK.
 • Khi nghe thấy tiếng beep, bạn đã thành công đăng ký tay con.

3. Bỏ kết nối tay con và máy mẹ

 • Nhấn [Ξ]/OK, sau đó nhấn t hoặc u để chọn “ADVANCED SET”.
 • Nhấn [Ξ]/OK, sau đó nhấn t hoặc u để chọn “UNREGISTER”.
 • Nhấn [Ξ]/OK, nhập mã Pin: 4 số 0 “0000”, sau đó nhấn [Ξ]/OK.
 • Nhấn u để chọn tay con cần bỏ kết nối với máy mẹ. Khi nghe thấy tiếng beep, bạn đã thành công bỏ kết nối tay con.

Rất dễ dàng và tiện lợi, phải không nào? Đừng quên ghé thăm Dịch vụ lắp đặt sửa chữa 24h – service24h để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ lắp đặt, sửa chữa 24/7.