Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Chấm Công Hikvision Mới Nhất

Chào mừng bạn đến với dịch vụ lắp đặt sửa chữa 24h – service24h! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng máy chấm công Hikvision bằng phần mềm IVMS-4200 một cách đơn giản và hiệu quả. Hãy cùng khám phá ngay!

Cài Đặt Phần Mềm IVMS-4200 Mới Nhất

Nếu bạn chưa cài đặt phần mềm IVMS-4200, đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt chi tiết qua link sau: Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm IVMS-4200.

Gán Máy Chấm Công Hikvision Vào Phần Mềm IVMS-4200

Gán Máy Chấm Công Hikvision Bằng Tìm Kiếm Thiết Bị Online

Đầu tiên, mở phần mềm IVMS-4200, sau đó truy cập vào quản lý thiết bị và chọn thiết bị online. Tiếp theo, chọn thiết bị cần thêm và nhấn gán. Bỏ chọn DHCP (nếu có) và kiểm tra lại địa chỉ IP của thiết bị. Sau đó, nhập mật khẩu cho thiết bị và nhấn Có để thêm thiết bị. Dưới đây là hình ảnh minh họa:

Hướng Dẫn Sử Dụng Chấm Công Hikvision Bằng Phần Mềm IVMS-4200

Hướng Dẫn Sử Dụng Chấm Công Hikvision Bằng Phần Mềm IVMS-4200

Gán Thiết Bị Bằng IP

Trường hợp bạn đã cài đặt được IP của máy chấm công Hikvision, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn gán và nhập tên thiết bị.
 2. Nhập địa chỉ IP của thiết bị.
 3. Nhập port đã cài đặt.
 4. Nhập tên người dùng và mật khẩu đã cài đặt.
 5. Nhấn vào gán để hoàn tất quá trình gán thiết bị.

Dưới đây là hình ảnh minh họa:

Hướng Dẫn Sử Dụng Chấm Công Hikvision Bằng Phần Mềm IVMS-4200

Tạo Danh Sách Nhân Viên

Lấy Danh Sách Nhân Viên Đã Đăng Ký Trên Thiết Bị Về Phần Mềm

Để lấy danh sách nhân viên đã đăng ký trên thiết bị về phần mềm, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn vào menu phần mềm.
 2. Chọn thẻ người.
 3. Sửa đổi tên công ty và tên phòng ban.
 4. Chọn thu thập thông tin và thiết bị cần thu thập.
 5. Chọn nhập để hoàn tất quá trình lấy danh sách nhân viên.

Dưới đây là hình ảnh minh họa:

Hướng Dẫn Sử Dụng Chấm Công Hikvision Bằng Phần Mềm IVMS-4200

Hướng Dẫn Sử Dụng Chấm Công Hikvision Bằng Phần Mềm IVMS-4200

Thay Đổi Phòng Ban Cho Nhân Viên

Để thay đổi phòng ban cho nhân viên, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn nhân viên cần thay đổi.
 2. Chọn thay đổi tổ chức cá nhân.
 3. Chọn phòng ban phù hợp cho nhân viên.
 4. Chọn OK để hoàn tất quá trình thay đổi.

Dưới đây là hình ảnh minh họa:

Hướng Dẫn Sử Dụng Chấm Công Hikvision Bằng Phần Mềm IVMS-4200

Thêm Nhân Viên Mới Từ Phần Mềm

Để thêm nhân viên mới từ phần mềm, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn phòng ban cần thêm nhân viên.
 2. Chọn gán và nhập ID (không trùng với ID đã đăng ký), tên nhân viên, giới tính, email và số điện thoại của nhân viên.
 3. Nhấn vào gán để hoàn tất quá trình thêm nhân viên.

Dưới đây là hình ảnh minh họa:

Hướng Dẫn Sử Dụng Chấm Công Hikvision Bằng Phần Mềm IVMS-4200

Chuyển Nhân Viên Ra Thiết Bị Chấm Công

Để chuyển nhân viên đã có trên phần mềm ra thiết bị chấm công, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn menu phần mềm.
 2. Chọn điều khiển truy cập.
 3. Chọn ủy quyền và nhóm truy cập.
 4. Chọn gán và danh sách nhân viên cần chuyển ra thiết bị chấm công.
 5. Chọn thiết bị cần chuyển.
 6. Chọn lưu.

Sau đó, chọn nhóm vừa tạo và click vào áp dụng thay đổi tới thiết bị. Dưới đây là hình ảnh minh họa:

Hướng Dẫn Sử Dụng Chấm Công Hikvision Bằng Phần Mềm IVMS-4200

Hướng Dẫn Sử Dụng Chấm Công Hikvision Bằng Phần Mềm IVMS-4200

Khai Báo Chấm Công

Tạo Thời Gian Làm Việc

Để tạo thời gian làm việc, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn menu phần mềm.
 2. Chọn quản lý chấm công và cài đặt chấm công.
 3. Quy định chung và tích chọn ngày không làm việc (tùy từng công ty).
 4. Chọn thời gian chấm công bằng phút hoặc giờ.
 5. Chọn lưu để hoàn tất quá trình tạo thời gian làm việc.

Dưới đây là hình ảnh minh họa:

Hướng Dẫn Sử Dụng Chấm Công Hikvision Bằng Phần Mềm IVMS-4200

Tiếp theo, bạn có thể cài đặt mức tăng ca khi làm quá giờ. Dưới đây là hình ảnh minh họa:

Hướng Dẫn Sử Dụng Chấm Công Hikvision Bằng Phần Mềm IVMS-4200

Tiếp theo, tạo thời gian biểu bằng cách chọn thời gian biểu, sau đó gán tên thời gian biểu, khoảng giờ chấm công đến và khoảng thời gian ra về. Cuối cùng, nhấn Lưu để hoàn tất quá trình tạo thời gian biểu. Dưới đây là hình ảnh minh họa:

Hướng Dẫn Sử Dụng Chấm Công Hikvision Bằng Phần Mềm IVMS-4200

Tạo Ca Làm Việc Cho Nhân Viên

Để tạo ca làm việc cho nhân viên, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn cài đặt ca làm việc.
 2. Chọn gán và đặt tên cho ca làm việc.
 3. Chọn ca làm việc tương ứng cho các ngày trong tuần.
 4. Chọn lưu để hoàn tất quá trình tạo ca làm việc.

Dưới đây là hình ảnh minh họa:

Hướng Dẫn Sử Dụng Chấm Công Hikvision Bằng Phần Mềm IVMS-4200

Áp Dụng Lịch Làm Việc Cụ Thể

Để áp dụng lịch làm việc cụ thể cho nhân viên hoặc nhóm nhân viên, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn quản lý đặt lịch thay đổi.
 2. Chọn lịch của cá nhân (hoặc lịch của tổ chức).
 3. Chọn tổ cá nhân hoặc tổ chức.
 4. Chọn ca làm việc phù hợp.
 5. Chọn thời gian tương ứng để xuất dữ liệu chấm công cho cá nhân hoặc tổ chức.
 6. Chọn lưu để hoàn tất quá trình áp dụng lịch làm việc.

Dưới đây là hình ảnh minh họa:

Hướng Dẫn Sử Dụng Chấm Công Hikvision Bằng Phần Mềm IVMS-4200

Báo Cáo Chấm Công

Xem Dữ Liệu Thô

Để xem dữ liệu chấm công thô, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn phân tích chấm công.
 2. Chọn báo cáo chấm công.
 3. Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc.
 4. Tải sự kiện và nhấn tìm để xem báo cáo chấm công thô từ máy chấm công trên phần mềm IVMS-4200.

Dưới đây là hình ảnh minh họa:

Hướng Dẫn Sử Dụng Chấm Công Hikvision Bằng Phần Mềm IVMS-4200

Tính Toán Chấm Công

Để tính toán chấm công, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn tính toán chấm công.
 2. Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc cần tính công.
 3. Chọn tính toán để hoàn tất quá trình tính toán.

Dưới đây là hình ảnh minh họa:

Hướng Dẫn Sử Dụng Chấm Công Hikvision Bằng Phần Mềm IVMS-4200

Xuất Báo Cáo Chấm Công Ra File Excel, PDF

Để xuất báo cáo chấm công ra file Excel hoặc PDF, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn báo cáo.
 2. Chọn hàng ngày.
 3. Chọn tổ chức hoặc nhân viên cần xuất báo cáo.
 4. Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc cần xuất báo cáo.
 5. Chọn báo cáo.

Sau đó, chọn file cần xuất báo cáo (Excel hoặc PDF) và lưu lại qua máy tính để xử lý và chuyển cho bộ phận tính công. Dưới đây là hình ảnh minh họa:

Hướng Dẫn Sử Dụng Chấm Công Hikvision Bằng Phần Mềm IVMS-4200

Chúc bạn thành công và hoàn thành tốt công việc! Hãy liên hệ với chúng tôi qua mail info@vienthongvina.net hoặc hotline 02862677398 – 0909605998 để được tư vấn và hỗ trợ thêm. Đừng quên truy cập Dịch vụ lắp đặt sửa chữa 24h – service24h để biết thêm thông tin chi tiết. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!